h

Begroting 2001

12 oktober 2000

Begroting 2001

SP tegen begroting 2001

Aan de hand van de vele ingediende amendementen kan de SP-fractie concluderen dat de SP niet als enige partij ontevreden is over de begroting. Werd er vorig jaar niets gedaan met de moties en amandementen, dit jaar was daar wel ruimte voor. Helaas was de reactie van de wethouders, net als vorig jaar, hetzelfde als altijd. Alleen de wijze waarop wethouder Engering vecht voor bezuinigingen op Haagse Cultuurinstellingen is volgens de SP een groot compliment waard. De SP is van mening dat er verkeerde prioriteitstelling is gebruikt bij de begroting en heeft dan ook tegen deze begroting gestemd.

* De complete inspraaktekst (pdf, 8KB)

Den Haag legt verkeerde prioriteiten

De SP fractie noemde de begroting voor 2001 sarcastisch een blijde begroting. Voor de SP fractie was het een wederom een teleurstelling. Jarenlang is er geen geld geweest voor extra dingen en werd er massaal bezuinigd of de kaasschaaf methode gehanteerd. Als er extra geld kwam ging dit meestal op aan prestige projecten of economische keuzes. En dan maar verbaasd zijn dat de Hagenaar op straat niet meer geinteresseerd is in politiek.

De fractie haalde de groei van de wachtlijsten voor speciaal onderwijs en de thuishulp aan, de groei van het aantal dak- en thuislozen en pas nadat de vlam in de pan sloeg werd er extra personeel voor de soepbus geregeld. De prioriteiten liggen fout. Welzijn en onderwijs zijn weer de sluitpost van de begroting. De SP vindt het wat schril afsteken tegenover een tramtunnel van meer dan 245 miljoen, een stadshart van 5 miljard, Hoog Hage en de plannen voor o.a. de overkapping van de Haagse Markt van 145 miljoen. Prestige objecten die in deze stad de grond uitvliegen als grafmonumenten voor wethouders terwijl voor “heel de mens” weinig of minder geld beschikbaar is. De afbraak van d e Sociale Werkvoorziening, een detacheringsplan voor 2/3 van de medewerkers doet ons eerder stellen dat er met arbeidskracht wordt gespeculeerd. Het wordt tijd voor fundamenteel andere keuzes: kiezen voor onderwijs en welzijn en er inderdaad voor zorgen dat Den Haag niemand laat vallen.

* De complete inspraaktekst (pdf, 8KB)

Begroting


Volgens de Haagse SP-fractie een herhaling van landelijke zetten: veel investeren in economie en prestigieuze plannen. Met aan het eind van de financiële pijplijn wat kruimels voor gezondheidszorg, armoedebeleid en onderwijs. Het nu juichend gebrachte herstelplan voor de echte noden in de stad komt slechts neer op een kleine investering in problemen die eerder zijn veroorzaakt door krankzinnige bezuinigingen.

Liever 5 miljoen voor een nieuw stadion voor ADO, de club die naarmate ze slechter gaan voetballen steeds meer gemeenschapsgeld gaan krijgen, dan een behoorlijk bedrag voor de soepbus. Deze nachtopvang voor dak - en thuislozen krijgt slechts een schamele 78.000. Ruud kon dit niet verkroppen en teisterde wethouder Kleinsma. De toezegging werd gedaan dat er een extra beroepskracht wordt toegevoegd en dat er geld bij komt.

Pikant detail over ADO: het stadion zal volgens vergaande plannen waarschijnlijk gebouwd gaan worden op Nootdorps grondgebied. Het gebied tussen de A4 en de A12 hoort bij het gebied dat door de Vries is aangewezen als door Den Haag te 'annexeren gebied'. Hoe Noordanus alvast een voorproefje durft te nemen op plannen die nog niet eens door de 1e en 2e kamer zijn goedgekeurd....

Nog meer begroting


Met het betonnen pact van de begroting van vorig jaar nog in het achterhoofd, maakt de fractie zich ook over deze begroting weinig illusies. De toon werd gezet door de VVD. Tijdens de commissie vergadering maakten zij tegen Ingrid een vage opmerking, waarop zij uitleg eiste. Na veel aandringen kwam de aap uit de mouw: de VVD vindt de SP niet zo belangrijk...

Wel vreemd dat zij iedere kans grijpen om haar het spreken onmogelijk te maken door interruptie en vage opmerkingen. Ingrid deelde aan de liberaal mee dat het haar geen donder uitmaakt wat zij ervan vinden. Het is vooral belangrijk wat de kiezer er van vindt.

Nu de toon gezet is hoeven wij weinig van de begrotingsonderhandelingen te verwachten. Naar onze alternatieven zal weer eens niet geluisterd worden. Het zal de fractie er niet van weerhouden om een aantal moties en amendementen in te gaan dienen.

Zie ook:

U bent hier