h
28 juni 2024

Raadslid Lesley Arp over woonwagenstandplaatsen

Foto: Gemeente Den Haag / Luchtfoto woonwagenkamp Isaballaland

De gemeente Den Haag, zelfbenoemde Stad van Vrede en Recht, handelt in strijd met het discriminatieverbod door het niet uitbreiden van het aantal woonwagenstandplaatsen. Zo oordeelde de rechter recentelijk. De SP heeft naar aanleiding van deze uitspraak verzocht om een reactie van het college en een debat. Lees hieronder de inbreng van raadslid Lesley Arp. 

Lees verder
27 februari 2024

Oproep aan sociale huurders! Wat betekent de huurverhoging voor u?

Foto: SP

Vanaf juli zijn de Haagse woningcorporaties Hof Wonen, Haag Wonen en Staedion van plan de huren met 5,3% te verhogen. Huurdersorganisaties van deze corporaties hebben zich uitgesproken tegen dit plan, aangezien veel huurders deze huurverhoging niet kunnen opbrengen. Een motie van de SP die de wethouder opriep om zich solidair te verklaren met de huurdersorganisaties en dit signaal duidelijk over te brengen aan de woningcorporaties is vorige week aangenomen door de Haagse gemeenteraad.

Lees verder
30 januari 2024

Lees hier ons initiatiefvoorstel 'Voor een veilig Moerwijk'

Foto: SP

Goed nieuws: ons initiatiefvoorstel ‘Voor een veilig Moerwijk’ is met unanieme steun aangenomen! Dit voorstel hebben we samen met bewoners uit Moerwijk geschreven die bezorgd zijn over of de staat van hun wijk. Hierdoor zal er nu meer ingezet gaan worden op veiligheid voor kinderen, jongeren en volwassenen. Lees hier het volledige voorstel.

Lees verder
4 januari 2024

Zal de raad leren van Amare? Laat Zuidwest een test zijn

Foto: SP / Jean Pierre de Breed

Het bouwplan Steenzicht-Ruimzicht, het eerste deel van megaproject Dreven-Gaarden-Zichten, is onlangs van tafel geveegd door de rechter. SP-fractievoorzitter Lesley Arp vergelijkt de overhaaste besluitvorming rond dit plan met het foutencircus rond Amare. Onderstaande opinie verscheen op 4 januari 2024 in weekblad Den Haag Centraal.

Lees verder
22 december 2023

Inbreng Amare: Bijzonder Complex

Foto: SP

Op 21 december 2023 debatteerde de raad over het rapport ‘Amare: Bijzonder Complex’. Het rapport is het resultaat van de allereerste raadsenquête van de Haagse gemeenteraad, over een slepend en zeer kostbaar prestigeproject. Ons raadslid Lesley Arp sprak in het debat de volgende tekst uit en diende twee voorstellen in, die beiden werden aangenomen. 

Lees verder
22 december 2023

Reflectie op begroting

Foto: SP

Waar gaat Den Haag naartoe de komende jaren? Lees hieronder de spreektest van ons raadslid Lesley Arp over de gepresenteerde begroting 2024-2027, die hoort bij het nieuwe coalitieakkoord.  

Lees verder
6 november 2023

Actie: Sint voor ieder1

Foto: SP

Beste kameraden, binnenkort is Sinterklaas weer in het land en helaas is het zo dat er in Den Haag nog vele gezinnen zijn waarbij de schoentjes van de kinderen helaas leeg blijven. Daar gaan we dit jaar weer proberen verandering in te brengen. Doe mee!

Lees verder
2 oktober 2023

Eerste reactie SP op nieuw coalitieakkoord

Foto: SP

Vandaag presenteerden D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA en DENK een nieuw coalitieakkoord. SP-fractievoorzitter Lesley Arp: ‘Het is goed dat de stad nu eindelijk duidelijkheid heeft. Tegelijkertijd blijft het een onnavolgbare gang van zaken dat de vrijspraak van De Mos en Guernaoui en de coalitiecrisis die daarop volgde uiteindelijk tot dit college heeft geleid. Bij een deel van de stad zal dit op een hoop onbegrip stuiten. Dit nieuwe college krijgt hierdoor een zware taak: het wantrouwen in de stad wegnemen en dichterbij de bewoners staan.’

Lees verder
11 september 2023

Brief SP-fractie aan onderhandelende partijen

Foto: SP Den Haag

De onderhandelende partijen (D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA en DENK) hebben alle oppositiepartijen gevraagd om thema's en punten mee te geven voor een nieuw coalitieakkoord. Lees hier de inbreng van de Haagse SP-fractie:

Lees verder
18 augustus 2023

Gesprekken over coalitie met Hart voor Den Haag niet gelukt

De fracties van de SP en de Partij voor de Dieren zijn deze week, op advies van verkenner Arie Slob, oriënterende gesprekken aangegaan over de kansen om een coalitie te vormen van Hart voor Den Haag, de VVD, PvdD, DENK, SP en CU/SGP. Nadat de meest logische opties voor een coalitie waren weggevallen, waren deze partijen bereid om over deze variant het gesprek aan te gaan. 

Lees verder

Pagina's