SP Den Haag

Is jouw huisbaas de Haagse ‘huisjesmelker van het jaar’?

06-12-2016Ieder jaar komen er meer studenten naar Den Haag, maar betaalbare studentenwoningen blijven schaars. Huisjesmelkers kunnen gretig misbruik maken van deze situatie door bijvoorbeeld te hoge huren te vragen en slecht onderhoud te plegen. Door middel van de Huisjesmelker van het Jaar-verkiezing wil ROOD Den Haag de jacht op deze huisjesmelkers openen.

› Lees verder

Het Spuiforum: stuitende naïviteit of gecalculeerde oplichterij?

17-11-2016Er is nog geen paal geslagen, maar het gaat nu al mis met het ‘Spuiforum 2.0’ van wethouder Wijsmuller (Haagse Stadspartij). Waar het college twee jaar geleden nog garandeerde dat het cultuurpaleis geen cent duurder zou worden dan de afgesproken 176,6 miljoen euro, liggen er inmiddels budgetoverschrijdingen op de loer. Ook ziet het ernaar uit dat de Hagenaar niet de beloofde kwaliteit krijgt voor dit astronomische bedrag aan belastinggeld. SP gemeenteraadslid Aisha Akhiat geeft een reconstructie.

› Lees verder

Den Haag FM: "Wethouder Wijsmuller durft eigen falen niet toe te geven"

15-11-2016"De SP eist opheldering van wethouder Joris Wijsmuller. Hij zou de gemeenteraad onjuist hebben ingelicht over de vertraging bij de opvang van vluchtelingen in onze stad."

Lees meer op de website van Den Haag FM
 

› Lees verder

Meer geld naar cultuur, minder naar marketingbobo’s

02-11-2016Als de raad op 4 november instemt met het nieuwe kunstenplan dreigt Toneelgroep De Appel uit Den Haag te verdwijnen. “Volstrekt onnodig”, stelt SP fractievoorzitter Bart van Kent. “Want dit college pompt wel 3,5 miljoen in allerlei marketingopdrachten in het kader van stadspromotie, waarvan nog maar de vraag is wat dit concreet oplevert. Terwijl culturele instellingen al jaren in het hart gesloten zijn van bezoekers, die ook van buiten de stad komen.”

› Lees verder

Gemeente schendt eigen regels participatieplaatsen

13-10-2016Verschillende Haagse bijstandsgerechtigden werken momenteel langer op een zogenaamde participatieplaats dan volgens de gemeentelijke regels is toegestaan. Dit blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen van de SP.  “Het college stelt dat bijstandsgerechtigden niet langer dan een half jaar op een participatieplaats hoeven te werken. Maar er zijn mensen bij ons bekend die al ruim een jaar zonder loon werkzaamheden verrichten bij de Haeghe Groep, zoals schoffelen of productiewerk. Het is mooi dat het college aangeeft haar eigen regels vanaf nu beter te gaan handhaven”, aldus fractievoorzitter Bart van Kent.

› Lees verder

'Onderzoek financiële gevolgen verbouwing Haagse Markt'

28-09-2016De SP wil dat de keuzes die zijn gemaakt tijdens de grootscheepse renovatie van de Haagse Markt en de financiële gevolgen hiervan kritisch tegen het licht worden gehouden. “Signalen van marktkooplui wekken de indruk dat er veel geld is weggegooid gedurende de opknapbeurt van de markt”, stelt SP gemeenteraadslid Aisha Akhiat. “Nu bovendien blijkt dat de ondernemers sindsdien opgescheept zitten met extra kosten, lijkt het erop dat hier het credo ‘goedkoop is duurkoop’ hier van toepassing is. Een onderzoek, bijvoorbeeld uitgevoerd door de Rekenkamer, kan ons helpen lessen te trekken uit het renovatieproces.”

› Lees verder

SP maakt Den Haag socialer

14-09-2016Vandaag werd bekend dat Den Haag samen met Amsterdam een tweede plek mag delen in de FNV-verkiezing van de meest sociale stad van Nederland. “Gezien de gigantische werkloosheid en armoede in de stad is het maar zeer de vraag of dit terecht is. Ik zie het daarom als een aansporing om door te knokken voor bijvoorbeeld het afschaffen van werken zonder loon en het verlagen van de premie van de gemeentelijke zorgverzekering”, aldus SP-fractievoorzitter Bart van Kent. Den Haag heeft de titel mede te danken aan de resultaten die de SP de afgelopen jaren heeft bereikt. Bijvoorbeeld het in dienst nemen van de straatvegers en het afschaffen van het minimum jeugdloon.

› Lees verder

Investeer in banen, inkomen en woningen

13-09-2016Het aantal bijstandsgerechtigden neemt het komende jaar met 7 procent toe, maar de banenmotor van het stadsbestuur draait nog op halve kracht. Dit moet anders, stelt de SP in reactie op de nieuwe begroting van het Haagse college. “De nadruk ligt nog teveel op banen die slechts bereikbaar zijn voor een handjevol mensen, terwijl veel Hagenaars die liever met hun handen werken niet aan de bak komen”, aldus fractievoorzitter Bart van Kent.

› Lees verder

'Stop met experiment bouwtoezicht'

22-08-2016De SP wil dat Den Haag stopt met het experiment om het bouwtoezicht aan de bouwsector zelf over te laten. Uit een tussentijdse rapportage blijkt dat de gemeente Den Haag ontevreden is met de resultaten van de proef tot nu toe en waarschuwt voor onveilige situaties.

Lees meer op de website van Omroep West

› Lees verder

Zorgen over stopzetting succesvol project suïcide nazorg

05-07-2016De SP, PvdA en D66 in de Haagse gemeenteraad hebben het stadsbestuur om opheldering gevraagd over het nieuws dat de gemeente Den Haag het project Suïcide Nazorg (Suna) per 2017 wil stopzetten. Dit project van de GGD biedt jongeren nazorg na een zelfmoordpoging om herhaling te voorkomen. Suna trok de afgelopen jaren de belangstelling van hulpverleners uit het hele land en won diverse prijzen. De gemeenteraadsfracties willen weten wat de achterliggende reden is van het college om Suna te beëindigen en hebben daarom schriftelijke vragen gesteld.

› Lees verder

Pagina's