h

Motie wisselwoningen

12 oktober 2000

Motie wisselwoningen

Op dit moment voor komt dat mensen verpleegtehuisbedden bezet houden, omdat er gewacht moet worden op urgentieverklaringen of het niet beschikbaar zijn van een woning. Voor doorstroom in Haagse verpleegtehuizen , Zeker nu in verband met de ‘vergrijzing’ steeds meer prioriteit verdiend. De SP-fractie verzoekt in de motie om zogenaamde wisselwoningen beschikbaar te stellen om zo het onnodig bezet houden van bedden te voorkomen.

* De volledige motie (pdf, 4KB)

Deze motie is door het college overgenomen en wordt uitgevoerd.

Zie ook:

U bent hier