h

Rekeningrijden

2 oktober 2000

Rekeningrijden

Maandag 2 oktober is er een extra ingelaste raadsvergadering aangaande het BOR (bereikbaarheids offensief Regio), ook wel genoemd het rekeningrijden. Volgens de fractie gaat dit ten koste van de man met de kleine beurs en zal het de file problemen niet oplossen. Zij zullen hier dan ook tegenstemmen.

Inspreektekst Rekeningrijden
Voorzitter,

Voor ons het plan BOR; een huzarenstukje van de minister over hoe je fouten en wanbeleid uit het verleden (o.a. groeibevordering forensen) wegmoffelt en op het bordje legt van de gebruiker. In een stijl van 'ik weet wat goed is, en slikken of stikken' Tegen adviezen van deskundigen en organisaties in en tegen de mening van betrokkenen.Het al of niet slagen van de proef maakt niets uit voor de extra investeringen en de bijdrage aan het regiofonds wordt er gesteld. Als we maar "ja" zeggen. Want als we "nee" zeggen worden we gestraft. Dan komt er niets. Hoezo democratische besluitvorming, hoezo deze avond? Als we wel 'ja" zeggen dan hebben we dat geld alvast in de knip, althans volgens een der coalitiepartners. Dat is een niet geheel juist beeld... Immers de kosten die vele malen meer zullen zijn dan de inkomsten moeten toch betaald worden en komen uiteindelijk uit de schatkist. Iedere Nederlander betaald dus mee aan dit onzalige en ongewenste plan.

Alternatieven zijn er niet voor handen en waarom kunnen er in andere regio's wel betaalstroken en hier nou nèt niet? In andere regio's doet zich toch ook een verkeerscongestie voor omdat de structuur van de samenleving t.a.v wonen/werken en aanvangs-/beëindigingstijden ongeveer overal gelijk is. Wanneer de overheid iets wil gebieden of verbieden, zeker als het de mensen in hun portemonnee raakt, zullen er goede alternatieven moeten zijn. Als ikzelf de keus kan maken tussen in de file staan of tegen extra betaling sneller door, dan maak ik die keus zelf, hij wordt mij niet opgelegd anders dan door de overweging tijd en geld. Het is in de ogen van de SP een ordinaire, verkapte belastingverhoging, waarbij de tweedeling wederom om de hoek komt kijken. Immers, de beter gesitueerden zullen dit wat makkelijker opbrengen of meer mogelijkheden hebben om dit te verhalen. Ook voor de werkgever is er de mogelijkheid van doorberekening in de prijs van het transport en leverantie. De gewone werknemer is wel de klos en dat om te mogen en te kunnen werken.

En als dit alles nou de oplossing zou brengen, maar er is géén enkele zekerheid. Dat hebben we al meer gezien bij overheidsmaatregelen. Ik denk daarbij onder andere aan de gezondheidszorg. En wat te denken van nog een ingebouwde strafmaatregel? Kosten opjagend voor de automobilist. Wanneer namelijk de heffing niet verrekend kan worden door middel van een on-board-unit (OBU) dan betaald men geen ƒ 5,- maar ƒ 7.- per passage, dit zogenaamd vanwege de acceptgiro. Meer dan een derde van het eigenlijke bedrag. Menig kleine zelfstandige zou willen dat dit zijn winstpercentage was. En wat als iemand vervolgens niet betaald? Kosten gerechtsdeurwaarder en incassobureau? En wie betaald eigenlijk die OBU? Verder vragen wij ons af wat er van dit plan terechtkomt als het hele experiment niet slaagt? Betaald de minister dan eigenlijk wel uit? En wat te denken als Den Haag zijn aangegane financiële verplichtingen niet op kan hoesten? Alles kwijt... jammer dan?

Het openbaar vervoer, o.a. de NS, biedt ook al geen alternatief. De in de randvoorwaarden (ad 3) opgenomen tekst over extra inzet van treindiensten is weliswaar een mooi voornemen, maar dit is iets wat al jaren wordt geroepen. Wij verwachten niet dat het nu wel in 2002 geregeld zal zijn. Kortelings nog had de NS één uur of meer vertraging door: - het is niet te geloven- geen materieel, en dat zal alleen nóg erger worden. Als dat wel lukt dan zullen deze investeringen doorberekend worden in de tarieven. De reiziger die dan de extra kosten van de auto ontloopt, wordt dan getrakteerd op hogere tarieven van het openbaar vervoer. De in het persbericht van 28 september jl. van de VVD opgenomen punt: " spreiding en coördinatie van openings - en arbeidstijden" had al jaren geleden uitgevoerd moeten worden. Dan waren tal van verkeersmaatregelen en projecten niet nodig geweest vanwege het verkeersaanbod.De centrale overheid is hier deels debet aan door de vestiging alhier van bijna alle ministeries een aanverwante organisaties zonder zich ècht druk te maken over de verkeersgevolgen voor deze stad en regio.

Zie ook:

U bent hier