h

Aanvullende schriftelijke vraag, Mosquito's

24 juni 2008

Aanvullende schriftelijke vraag, Mosquito's

Naar aanleiding van een artikel in de AD/HC van 22 juni 2008: “Kritiek op inzet piepmug” en eerder
ingediende vragen van Groenlinks van 23 juni 2008.
Ingevolge het betreffende artikel van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de Raad der
gemeente ’s Gravenhage stel ik de navolgende aanvullende vraag.

1. Bent u met de SP van mening dat het aanbrengen van een mosquito vergunningplichtig
dient te zijn en de aanvraag met redenen omkleed dient te zijn? Kunt u uw antwoord
toelichten?

Met vriendelijke groet
Ingrid Gyömörei
SP fractie

Beantwoording RIS: 156224

U bent hier