h

Kerngroep SP buurt in Mariahoeve

6 juli 2008

Kerngroep SP buurt in Mariahoeve

Zaterdag 5 juli trok de SP de wijk Mariahoeve in. De groep SP-ers, waaronder Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen, enquêteerden huis aan huis over achterstallig onderhoud en dreigende sloopplannen. Bewoners vertelden dat woningcorporaties vaak het nodige onderhoud lieten zitten en vreesden voor onbetaalbare nieuwbouw na de sloop van hun buurt. Gesthuizen: "Het lijkt erop dat de corporaties bewust de buurt laten verpauperen om zo de weerstand tegen de sloop van betaalbare woningen te breken."

SP-er Daniël de Wit in gesprek met een buurtbewoner
SP-er Daniël de Wit in gesprek met een buurtbewoner

Het buurtonderzoek is georganiseerd door de kerngroep van de Haagse SP. Bij hun thema avond over Mariahoeve bleek dat er aardig wat problemen in deze wijk spelen. Daarop besloten deze actieve SP-ers om ter plekke te onderzoeken hoe groot de problemen zijn en om te praten over oplossingen.

Sharon Gesthuizen hoort over de problemen in de buurt
Sharon Gesthuizen hoort over de problemen in de buurt

Tijdens de gesprekken bleek dat de meeste mensen hier prima naar hun zin wonen. Belangrijke redenen hiervoor zijn goede verbindingen, een winkelcentrum in de buurt en een groene omgeving. Toch waren er veel klachten. Het gebrekkige onderhoud en de plannen voor te dure nieuwbouw waren veel bewoners een doorn in het oog, zeker omdat er ieder jaar gewoon huurverhoging wordt gevraagd. Woningcorporatie Vestia en de gemeente Den Haag willen sociale huurwoningen slopen en vooral duurdere koopwoningen hiervoor terugbouwen. "Volgens mij mogen mensen met wat minder geld gewoon niet meer in leuke buurten wonen" verzuchtte een bewoner.

een van de talloze voorbeelden van achterstallig onderhoud
een van de talloze voorbeelden van achterstallig onderhoud

De bewoners waardeerden het SP-bezoek enorm. Vele uitnodigingen voor "een bakkie" en uitspraken zoals: "Klasse, jullie zijn de enige politieke partij die nog de buurten in gaat" spraken boekdelen. Mede ondersteund door deze aanmoedigingen zal de SP deze zomer vaker gaan buurten in Mariahoeve. Zo zal de kerngroep de buurtproblemen nog beter in kaart kunnen brengen en daarbij ook mogelijke oplossingen met bewoners bespreken. Samen met de bewoners kan de SP dan de strijd aangaan voor een mooi Mariahoeve voor iedereen, ongeacht de dikte van de portemonnee!

U bent hier