h

Schriftelijke vragen, over duivenoverlast

8 augustus 2008

Schriftelijke vragen, over duivenoverlast

Naar aanleiding van het artikel in het AD van 8 augustus jongstleden "Den Haag wil eind aan overlast duiven" en de raadsmededeling van 22 juli jongstleden (RIS 156897) stelt de SP u volgens het betreffende artikel van het reglement van orde de volgende vragen:

1. Bent u met de SP van mening dat het plaatsen van een duiventil in Den Haag een substantiële en effectieve methode is om de duivenoverlast te beperken?

2. Bent u met de SP van mening dat er dus een geschikte plek voor een duiventil zal moeten komen, aangezien u vorig jaar een besluit genomen heeft om de duivenoverlast in Den Haag te verminderen? Zo nee, hoe gaat u de vermindering van overlast dan aanpakken?

3. Waaruit bestaat uw 'uiterste poging' om een geschikte plek te vinden voor een duiventil?

4. Bent u bereid om alternatieve (kleinschaligere) methoden om duivenoverlast te beperken, zoals bijvoorbeeld een model van een zeearend op grotere balkons, of model van een slechtvalk voor kleinere balkons, in kaart te brengen en de gemeenteraad daarvan op de hoogte te stellen? Zo nee, waarom niet?

De SP hoort van veel verschillende bewonersorganisaties dat ze niet zijn benaderd om mee te helpen in de zoektocht naar een geschikte locatie voor een duiventil, terwijl een aantal organisaties dit wel graag zouden willen.

5. Bent u bereid om een overzicht te maken van de grootste duivenoverlast gebieden in Den Haag, zodat op basis hiervan gericht naar oplossingen kan worden gezocht in samenwerking met betreffende
bewonersorganisaties, flatcommissies, scholen etc.? Zo nee, waarom niet?

6. Bent u bereid om te oorzaken te inventariseren van de explosieve groei van het aantal Haagse duiven de laatste jaren, mede gezien het feit dat minimaal 50 %* van de populatie bestaat uit (verdwaalde) postduiven? Zo nee, waarom niet?

*Bron: Landelijke Werkgroep Duivenoverlast

Willemijne Moes
SP Fractie

U bent hier