h

SP Den Haag vraagt wederom om aandacht voor de (thuis)zorg!

12 december 2008

SP Den Haag vraagt wederom om aandacht voor de (thuis)zorg!

Voorafgaande aan de beraadslaging woensdag 17 december in de tweede kamer over de Wet Maatschappelijke ondersteuning, zal ook de Haagse SP afdeling meedoen aan een protestmanifestatie. Samen met werkers en cliënten vanuit de thuiszorg zal aandacht gevraagd worden om de knelpunten in de zorg op te lossen. Er spelen steeds meer problemen in de huishoudelijke zorg door de Wmo. Mensen krijgen geen hulp of staan op wachtlijsten door het gebrek aan personeel, de mensen die werkzaam zijn in de huishoudelijke zorg worden massaal voor het blok gezet: salaris inleveren of werkeloos zonder uitkering. Gemeenten worstelen met het toegewezen budget of houden geld over. Thuiszorginstellingen weigeren nog langer huishoudelijke zorg te geven en stoppen hun activiteiten. Schoonmaakbedrijven worden actief in de huishoudelijke zorg via de Wmo.

“Wij maken ons grote zorgen over de invulling van de thuiszorg en de nieuwe regels in de AWBZ” aldus Tymen Colijn raadslid voor de SP in Den Haag.
“Er zijn nu al tekenen dat er een nog grotere verschraling en uitholling van onder andere begeleiding gaat plaatsvinden. Hierdoor raken mensen verder in isolement en dit kan leiden tot meer en slechtere gezondheidsproblemen. Gemeenten worden verplicht tot nieuwe taken terwijl zij daar niet klaar voor zijn. De burgers worden de dupe hiervan. Dit slechte kabinetsbeleid moet stoppen, overzie eerst de gevolgen voordat deze uitverkoop van de thuiszorg verdere doorgang vindt”
Omdat het belangrijk is dat de stem van betrokkenen gehoord wordt , doet de SP een oproep om woensdag 17 december tussen 12.00 – 14.00 uur met zo veel mogelijk mensen naar het Plein te komen.
De organisatie is in handen van Zorg geen markt ( www.zorggeenmarkt.nl ) , een samenwerkingsverband van vele organisaties in de zorg.

U bent hier