h

Voor veel I-D ers slechte kerstdagen.

16 december 2008

Voor veel I-D ers slechte kerstdagen.

De ontslagbrieven vallen bij bosjes in de brievenbussen van de I-D ers.
Werkgevers lijken hun keuzes te hebben gemaakt. Één welzijnsorganisatie geeft aan dat er van de 74 I-D medewerkers 35 worden ontslagen. Bij de andere organisaties zal dit niet veel anders zijn. Dit leidt tot de nodige frustraties. Waarom mag de ene persoon wel blijven en de ander niet? Wat en hoe moet ik nu verder? “U komt in een zogenaamde banenpool” aldus de organisatie.

Ondanks toezeggingen dat er duidelijkheid zou komen, breekt er voor velen nog een moeilijke tijd aan. De laatste maanden heeft de SP zich in de gemeenteraad hard gemaakt om de functies van de I-D ers te behouden. Wij hebben gepleit om “het cement van de samenleving” in stand te houden. Een alternatief plan werd zonder inhoudelijke discussie aan de kant geschoven. Dezelfde wethouder Henk Kool (PvdA), die de verantwoordelijkheid voor de I-D banen bij de werkgevers neerlegde, pleit nu in verband met de kredietcrisis voor het opnieuw mogelijk maken van gesubsidieerd werk. Ook zijn partijgenoten komen met soortgelijke plannen. De nieuwe wethouder financiën verklaart echter al voor haar aantreden dat zij in 2010 gaat bezuinigen en gelden gaat herverdelen. Zullen we het dan toch nog meemaken dat er in plaats van geld voor stenen stapelen er geld vrijkomt voor mensen en maatschappelijke doeleinden?
Waarom eerst zorgen voor grote onrust bij de I-D werkers en dan nu mooie sier proberen te maken voor behoud van werkgelegenheid? Waarom niet zoals in ons plan, pas op de plaats en inzetten op het regulier maken van de I-D banen?
De komende maanden moet duidelijk worden welke uitwerking het stopzetten van de subsidie voor I-D ers zal hebben. De SP zal samen met de I-D ers blijven strijden voor rechtvaardige overgangsregelingen en goede arbeidsvoorwaarden.

U bent hier