h

Maak van gesubsidieerde banen echte banen

22 december 2009

Maak van gesubsidieerde banen echte banen

Tijdens de politieke manifestatie georganiseerd door het Haags Sociaal Beraad heeft kandidaat raadslid Bart van Kent een pleidooi gehouden voor het in dienst nemen van de werknemers die tot voor kort een ID-baan hadden of nog hebben. De aanwezigen reageerden zeer positief op het voorstel.

Van Kent stelde voor om de ID-banen te vervangen door een arbeidspool, waarin de werknemers een vast contract krijgen met een salaris volgens de CAO-Welzijn. Deze werknemers worden beschikbaar gesteld aan culturele of ideële instellingen in onze stad. “Want echt werk wordt gedaan door echte werknemers met een echt salaris” aldus van Kent.

U bent hier