h

SP: geen permanente bewoning in recreatiepark

15 december 2009

SP: geen permanente bewoning in recreatiepark

De SP nam het tijdens de behandeling van het Masterplan Kijkduin op donderdag 10 december op voor de jaarplaatshouders van het Roompot-park (Kijkduinpark). Dit recreatiepark is van plan in de toekomst haar indeling te wijzigen en een aantal luxe recreatiewoningen bij te bouwen. Landelijk neemt door de bouw van dure vakantiewoningen het aantal betaalbare recreatieplaatsen af. Bovendien worden de vakantiewoningen vaak beschikbaar gemaakt voor permanente bewoning. De SP ziet dit als illegale stadsuitbreiding. Per motie vroeg de SP aan de wethouder of hij aan Roompot duidelijk wil maken dat permanente bewoning van vakantiewoningen niet is toegestaan en dat hier strikt op gehandhaafd zal worden. Wethouder Norder begreep de zorgen van de SP en ondersteunde om die reden de motie. Dit gold ook voor de andere gemeenteraadsfracties, die unaniem voor de SP-motie stemden.

U bent hier