h

Een gevulde monumentenportefeuille en een lege portemonnee

25 november 2010

Een gevulde monumentenportefeuille en een lege portemonnee

Op verzoek van fractievoorzitter Ingrid Gyömörei werd er vandaag dan eindelijk gesproken over de Haagse monumentenzorg. De afgelopen vier jaren bleek monumentenzorg geen prioriteit. Er is vrijwel nooit met een woord over gerept. “Op zich niet zo verwonderlijk als een portefeuille in (financiële) handen was van toenmalig megalomaan bouwer wethouder Norder (PvdA). Norder gaf vooral uit en aandacht aan dure nieuwbouw” vertelt Gyömörei. Monumentenzorg is nu de verantwoordelijkheid van wethouder Baldewsingh (ook PvdA). “Met deze agendering wordt er nu al voor de tweede maal met wethouder Baldewsingh over monumentenzorg gesproken Dat is vaker dan de hele afgelopen collegeperiode. Er zit in ieder geval vooruitgang in, nu het geld nog!”

Jammer is alleen dat het zeer beperkte beschikbare budget (€ 980.000) alleen al op gaat aan personeelskosten. De portefeuille is gevuld met restauratie achterstanden, terwijl de portemonnee leeg is. De SP dacht graag mee over het letterlijk vullen van de leegte.

Gyömörei had een reeks voorstellen om de tot nu toe lege portemonnee te vullen.

 • Zuiderpark als Rijksbeschermd stadsgezicht. Niet alleen aandacht voor de oudste eendenkooi van Nederland, maar vooral ook invulling geven aan de heemtuin en systeemtuin van Jac.P. Thijsse. Wellicht is restauratie hiervan ook geld vanuit het Rijk te krijgen. De heem- en systeem tuin zijn immers redelijk uniek in Nederland. Ook via zaadveredeling (er groeien bijzondere exemplaren) is naar mening van de SP te verdienen.
 • De inventarisatie van de (Haags) Indisch Erfgoed presenteren rond het Tong Tong festival of de Pasar Malam. Hierbij zou geld vanuit het potje citymarketing kunnen worden ingezet.
 • Bij nieuwbouw in het Beschermd Stadsgezicht komen tot een ‘Baldewsingh’toets. Nieuwbouwplannen van wethouder Norder zullen vooral bezien worden vanuit de invalshoek van de bescherming van stadsgezichten en monumenten en niet langer slechts vanuit de wens tot megalomaan bouwen.
 • Bij de voorjaarsnota nadrukkelijk inzetten op geld voor monumentenzorg
 • Educatie en monumentenonderwijs in nadrukkelijk overleg met onderwijs. Ook hier kan geld binnen een andere dienst gevonden worden naar mening van de SP.
 • Inzetten op stage- en leerwerkplekken bij de restauratie van monumenten. Zo kan gedegen een vak geleerd worden.
 • Particuliere eigenaren van monumentale panden aanzetten tot restauratie door verkiezing van het monument van het jaar. Degene die de meest indrukwekkende restauratie (bijvoorbeeld door ingewikkeldheid van materie) heeft geklaard wordt genomineerd voor een prijs. Als eerste nomineert de SP het pareltje van Valkenbos.
 • De wethouder reageerde razend enthousiast op de plannen voor de restauratieprijs en de lancering van de uitkomsten van het onderzoek Indisch Erfgoed tijdens de Tong Tong. Ook de creatieve wijze van financiering sprak hem aan. Een en ander zal verder uitgewerkt worden in de visiebrief Monumentenzorg.

  Parel in Valkenbos schriftelijke vragen nr. 33 (2008)
  Parel in Valkenbos vervolg schriftelijke vragen nr. 90 (2008)

  U bent hier