h

Voorstel SP: niet loslaten wachtlijstvolgorde sociale werkplaats

21 december 2011

Voorstel SP: niet loslaten wachtlijstvolgorde sociale werkplaats

Het Haagse gemeentebestuur is van plan om de regels rondom het wachtlijstbeheer van de sociale werkvoorziening aan te passen. Een van de veranderingen is dat de sociale werkplaats voortaan selectief mag shoppen op de wachtlijst. Voorheen moest de werkplaats diegene kiezen die bovenaan de wachtlijst stond. Vanaf 1 januari mag de werkplaats zelf kiezen wie zij nemen van de wachtlijst. SP-raadslid Bart van Kent: “Hiermee geef je vrij spel aan de werkplaats om selectief te winkelen in de wachtlijst. Moeilijk plaatsbare mensen zullen hierdoor veel langer op de wachtlijst blijven staan en daarom is deze verslechtering ongewenst.”

De SP dient daarom samen met de PvdA een voorstel in om deze mogelijkheid aan banden te leggen. In dit amendement wordt geregeld dat bij minstens 35% van de instroom de hoogste op de lijst als eerste aan de beurt is. SP en PvdA zijn de laatste tijd als bondgenoten opgetrokken tijdens de actie ‘Armoede werkt niet’. “Ik ben daarom blij met de steun van de PvdA voor mijn voorstel” aldus van Kent.

De gemeente Den Haag heeft onlangs al meerdere projecten geschrapt met beschermde werkplekken. Bijvoorbeeld in de Heemtuin en bij de stadsboerderijen. Op zo’n beschermde plek werken de moeilijkst plaatsbare mensen. Door het schrappen van deze werkplekken wordt het plaatsen van deze werknemers steeds lastiger. Wanneer de werkplaatsen vervolgens zelf mogen kiezen welke werknemer ze kiezen van de wachtlijst, vreest de SP dat deze mensen nooit meer aan een baan komen.

Update:
Tijdens de raadsvergadering van 22 december 2011 is het SP-amendement aangenomen met steun van de gehele oppositie en de PvdA.

U bent hier