h

Grote belangstelling voor bijeenkomst 'Haagwonen Ontspoord'

9 mei 2012

Grote belangstelling voor bijeenkomst 'Haagwonen Ontspoord'

Op dinsdag 8 mei kwamen bewoners van de Van Meursstraat, de Schimmelweg, de dr. Schaepmanstraat en de Jonathanstraat bijeen in wijkcentrum de Wissel te Spoorwijk.
Het thema van de bijeenkomst – georganiseerd door buurtbewoners en de SP – was het achterstallig onderhoud van de huurwoningen in deze straten. De woningen zijn slecht geïsoleerd, er is sprake van vocht- en tochtproblemen en veel bewoners hebben last van ongedierte. Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat de woningen in zo'n slechte staat verkeren, dat veel kinderen in de wijk kampen met astmatische klachten. De keuze van woningcorporatie Haagwonen om alleen klein onderhoud aan de buitenkant van de woningen te plegen schoot dan ook bij veel bewoners in het verkeerde keelgat.

Bewoners van Spoorwijk aan het woord op de bijeenkomst 'Haagwonen Ontspoord'

Veel van de aanwezigen gaven aan één of meerdere keren over de staat van hun woning geklaagd te hebben bij Haagwonen, zonder enig resultaat. Zo vertelde iemand dat zij melding had gemaakt van scheuren in een steunmuur, waarop Haagwonen reageerde dat zij wel even wat gipsplaatjes aan de muur zouden bevestigen. Zelfs deze gipsplaatjes zijn uiteindelijk nooit geleverd. “Ik voel mij niet meer veilig in mijn eigen huis en logeer liever bij mijn dochter”, zei één van de bewoners. De conclusie van de avond was dat de situatie van de huurders dringend vraagt om collectieve actie. Een werkgroepje bestaande uit huurders komt op korte termijn bijeen om actieplannen te maken. Uiteraard kunnen zij op de steun van de Haagse SP rekenen!

SP raadslid Bart van Kent inventariseert de klachten van de aanwezigen

U bent hier