h

Geen steun voor sportpaleis in Zuiderpark

20 december 2013

Geen steun voor sportpaleis in Zuiderpark

De SP heeft gisteren niet ingestemd met de komst van de sportcampus in het Zuiderpark. De partij heeft niet alleen bezwaar tegen de hoge kosten van minimaal zestig miljoen, ook is het park Rijksbeschermd stadsgezicht. SP-fractievoorzitter Ingrid Gyömörei: "Het Zuiderpark gaat ons als SP aan het hart. Een gigantische Sportcampus tast het park aan. Ook is dit het zoveelste prestigeproject van dit stadsbestuur waarvoor de portemonnee wordt getrokken. Zestig miljoen wordt nu uitgetrokken, met als risico dat dit bedrag in de toekomst nog hoger wordt en fors bezuinigd wordt op de voorzieningen in de stad. Niet doen dus als het aan de SP ligt."
 
Eerder werd al bekend dat een van de financiers van het plan, Vestia, zich terugtrok uit het plan. Volgens de SP een prima moment om het hele project te staken. Het stadsbestuur besloot het tegendeel te doen en nam een deel van de kosten die Vestia zou betalen voor eigen rekening. "Met het terugtrekken van Vestia, gaat de gemeente nu een nog groter deel betalen. Een foute keuze, de SP had liever gezien dat deze aanleiding aangrepen was om het plan in de ijskast te zetten," aldus Gyömörei.
 
Tijdens de raadsvergadering diende de SP ook nog een tweetal voorstellen in. Een om te voorkomen dat de Sportcampus zou gaan werken met kleine uitbreidingen in het Zuiderpark, zogenaamde satellietgebouwen. Helaas werd dit voorstel door een meerderheid van de gemeenteraad afgewezen. Een ander voorstel heeft de SP aangehouden, na toezeggingen van de wethouder. Dit voorstel betrof een alternatieve financiering, voor het geval ROC Mondriaan zou afhaken bij het project. De gemeente zou anders opdraaien voor 4,5 miljoen wanneer ROC Mondriaan zou besluiten niet meer mee te doen met de Sportcampus. 
 
Ook kreeg de SP nog een toezegging van de wethouder, dat er geen monumentale bomen zouden worden gekapt in het Zuiderpark. En de gemeente zal tussentijds contact opnemen met de Rijksdienst voor cultureel erfgoed (RCE), omdat er problemen kunnen optreden met de waterberging waardoor een extra watergang aangelegd zou moeten worden in het park. 

U bent hier