h

Laak moet hoger op de agenda

19 december 2013

Laak moet hoger op de agenda

De SP heeft opgeroepen het stadsdeel Laak hoger op de politieke agenda te zetten. Onlangs werd bekend dat het stadsdeel 2,6 miljoen euro extra krijgt om de omgeving te verbeteren. Volgens SP-fractievoorzitter Ingrid Gyömörei is dit niet genoeg, omdat er veel achterstallig onderhoud is in te halen. Wel steunt de SP de extra besteding van de 2,6 miljoen in de wijk. Dit had alleen veel eerder mogen gebeuren


"Jarenlang is Laak vergeten door de lokale en landelijke politiek. Omdat Laak net geen krachtwijk was, is jarenlang weinig geld gestopt in de wijk. In het plan van de gemeente wordt de 2,6 miljoen voor een groot deel gestopt in stenen. Wat de SP betreft wordt er extra en dan vooral in de mensen geïnvesteerd," aldus Gyömörei. Ook stelt de SP dat de onlangs verruimde mogelijkheden in de MegaStores funest zijn voor de winkeliers en de ondernemers in het Laakkwartier. Nu kunnen allerlei winkels zich vestigen in de MegaStores, voorheen was dit voorbehouden aan winkels in de woonbranche. Door de verruiming gaat de MegaStores hevig concurreren met de MKB'ers in de wijk. Hiervoor moet ook aandacht komen, aldus de SP.
 

Daarnaast hekelt de partij de vele miljoenen die de afgelopen en de komende jaren in prestigeprojecten zijn gestopt. Een deel hiervan had wat de SP betreft naar leefbaarheid en de inwoners van de wijken gemoeten. Zo wordt in het plan voor Laak maar 150.000 euro gebruikt voor de aanpak van 25 multiprobleem gezinnen. Gyömörei: "De 150.000 die uitgegeven wordt aan de multiprobleem gezinnen, is te weinig om de structurele problemen op te lossen. Ook stelt het stadsbestuur dat met de 2,6 miljoen euro moet worden voorkomen dat de problemen in Laak op de lange termijn onbeheersbaar worden. Als de wethouder dit vindt, had hij wat de SP betreft wel eerder mogen handelen. Ook stelt de inzet van een zogenaamde 'kennismakelaar' teleur. De wijk verdient wel meer inzet dan een kennismakelaar om de problemen in de wijk aan te pakken."

U bent hier