h

Unieke karakter Scheveningen om zeep geholpen

4 december 2013

Unieke karakter Scheveningen om zeep geholpen

Het nieuwe bestemmingsplan Scheveningen zorgt ervoor dat het unieke karakter van de badplaats verloren gaat. "In het plan wordt een buitendijks hoog hotel, een kabelbaan, een tijdelijk theater en een golf van horeca en detailhandel mogelijk gemaakt. Allerlei ontwikkelingen die niet op draagvlak onder de bevolking kunnen rekenen en waarmee het unieke karakter van Scheveningen verloren gaat. Reden voor de SP om tegen het gehele bestemmingsplan te stemmen." Aldus SP-fractievoorzitter Ingrid Gyömörei.

Tijdens de raadsvergadering diende de SP meerdere voorstellen in om het plan voor Scheveningen te verbeteren. Zo stelde de partij voor om zowel de kabelbaan, als het Zuiderstrandtheater uit de plannen te schrappen. Helaas werden de meeste voorstellen verworpen. Gyömörei: "Al eerder bleek dat de ontwikkelingen op Scheveningen voor veel politieke partijen en bewoners moeilijk ligt. Zo gaven VVD en CDA aan ontevreden te zijn met de dure kabelbaan, waar nu al drie miljoen euro voor is gereserveerd. Helaas blijf het bij woorden en kwamen van beide partijen geen daden. Het SP-voorstel, dat de kabelbaan uit het plan schrapt, werd niet gesteund door deze partijen. Extra zuur omdat de coalitiepartijen een voorstel indienden, die vooraf instemt dat de kabelbaan nog meer geld mag gaan kosten dan de nu al begrootte 3 miljoen. Hiermee wordt ook nog eens de wens van elf bewonersorganisaties, die zich al eerder keerden tegen de kabelbaan, genegeerd."

Ook stelde de SP voor om het tijdelijk Zuiderstrandtheater uit de plannen te schrappen. In dit tijdelijk theater zouden de gezelschappen onder gebracht moeten worden die nu nog optreden in de Anton Philipszaal en het Nederlands Danstheater. Inmiddels heeft het Nederlands Danstheater al laten weten niet te willen verhuizen naar het tijdelijk theater. "Nu de verhuizing op losse schroeven staat en de discussie rondom het Spuiforum nog steeds niet is afgerond, is er geen haast met het tijdelijk theater. Dit kan dus best geschrapt worden uit het plan voor Scheveningen." Aldus Gyömörei.

Wel krijgen de bewoners op de hoek van de Hoekerstraat en Kompasstraat eindelijk duidelijkheid over de erfpacht na navraag door de SP.

U bent hier