h

Den Haag niet klaar voor werknemers uit Midden- en Oost-Europa

23 januari 2014

Den Haag niet klaar voor werknemers uit Midden- en Oost-Europa

De SP stelt dat de gemeente Den Haag haar huis nog niet op orde heeft voor het ontvangen van nog meer arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. SP-lijsttrekker Bart van Kent: “de SP is tegen het ongecontroleerd open zetten van de grenzen. Nu het VVD en PvdA-kabinet heeft besloten de grenzen toch open te stellen, moet de gemeente maatregelen nemen om de toestroom van nieuwe arbeidsmigranten in goede banen te leiden.” De SP stelde daarom voor om concrete maatregelen te nemen om de huisvesting en de inburgering van deze werknemers goed te regelen.

Van Kent: "De gemeente moet ervoor zorgen dat arbeidsmigranten de taal kunnen leren, goede huisvesting krijgen en niet uitgebuit worden door werkgevers. Dat betekent dat de gemeente er alles aan moet doen om mensen de Nederlandse taal te laten leren, dit is een voorwaarde om mee te kunnen doen in onze stad. De gemeente moet stoppen met faciliteren van zogenaamde ‘Polenhotels’ in de stad, deze clustering staat de integratie in de weg. En de gemeente moet gegevens uitwisselen en adressen registreren van arbeidsmigranten zodat bijvoorbeeld de pandbrigade, politie, SNCU en de arbeidsinspectie meer mogelijkheden krijgen om een einde te maken aan de praktijken van louche huisbazen en malafide uitzendbureaus.”

U bent hier