h

Teveel onduidelijkheden tijdelijke huisvesting NDT

11 januari 2014

Teveel onduidelijkheden tijdelijke huisvesting NDT

De tijdelijke huisvesting voor het Nederlands Danstheater (NDT) kent nog teveel open eindjes en onduidelijkheden. Dit stelt de SP na het zoveelste debat over het Spuiforum, waarin gesproken werd over het NDT dat langer aan het Spuiplein kan blijven zitten. Ook hekelt de SP de manier waarop de gemeente omgaat met het Mercure Hotel wat voor een deel moet wijken, vanwege de komst van het Spuiforum. SP-fractievoorzitter Ingrid Gyömörei: "Vorige jaar diende de SP nog een voorstel in om het hotel buiten schot te houden. Het Spuiforum zou hierin een paar meter verplaatst worden. Volgens de wethouder was dit toen onmogelijk. Nu, ongeveer anderhalve maand later, stelt de wethouder voor om het Spuiforum een deel te verplaatsen om het NDT langer aan het Spuiplein te laten. Een bizarre gang van zaken".

In het plan om het NDT toch langer aan het Spuiplein te laten, zitten nog veel onduidelijkheden. Zo is niet duidelijk hoe groot de capaciteit van de zaal wordt en welke voorzieningen nu aan het Spuiplein beschikbaar blijven voor bezoekers van het NDT. Een plattegrond is ook nog niet beschikbaar van de nieuwe plannen van het gemeentebestuur. "Zonder plattegrond is het niet in te schatten wat de impact van de nieuwe plannen om de omgeving wordt. Dit komt zeker de draagvlak voor het Spuiforum niet ten goede. Op deze wijze wordt het laatste beetje draagvlak wat er nog was voor de plannen, verder afgebroken", aldus Gyömörei. 
 

De gemeente wil nu een wet voorkeursrecht gemeente (WVG) neerleggen op een stuk van het Spuiplein, waaronder een deel van het hotel. Zo'n maatregel houdt in dat dit stuk grond alleen verkocht kan worden aan de gemeente Den Haag. Gyömörei: "Deze maatregel is vreemd. Als de gemeente het hotel voor een deel wilt gaan uitkopen, gaat dit miljoenen euro's extra kosten. Hierover zou de gemeenteraad moeten besluiten. De SP wil daarom dat de wethouder dit eerst voorlegt aan de raad."

U bent hier