h

Helderheid rondom gemeentelijke panden nodig

5 februari 2014

Helderheid rondom gemeentelijke panden nodig

De gemeentebestuur moet meer duidelijkheid verschaffen over het vastgoed wat in bezit van de gemeente is, stelt de SP. De partij stelde dit bij de bespreking van de vastgoednota. SP-fractievoorzitter Ingrid Gyömörei: "De gemeente heeft veel panden in het bezit. Van stadsdeelkantoren, het stadhuis, tot panden waar buurthuizen in gevestigd zijn. Het is daarom belangrijk dat de gemeente goed geïnformeerd wordt wanneer de gemeente panden gaat verkopen. Ook mist het cijfermatig inzicht over de waarde van de panden".

De vastgoednota bevat nu nog teveel open eindjes. Zo is niet duidelijk wat de stand van zaken op dit moment is, hoeveel de panden exact waard zijn, wat de onderhoudsstatus is en wat de verkoopstrategie van de gemeente is. Wanneer de verschillende diensten van de gemeente hun vastgoed centraal in de boeken zetten, zijn er al panden in financieel opzicht opgewaardeerd en afgewaardeerd. Wat de SP betreft is het onvoldoende wanneer de wethouder alleen verwijst naar de jaarrekening en verstopte berichtgeving naar het investeringsprogramma stedelijke vernieuwing (IpSO). Na de vragen van de SP gaf de wethouder aan dat deze open eindjes in een aanvullende brief nog worden toegelicht. "We zijn blij met de toezegging van de wethouder. Het gaat hier namelijk om veel geld en vaak ook om belangrijke organisaties die nu in deze panden zitten, zoals wijkverenigingen. Als zo'n pand verkocht gaat worden, moet de gemeenteraad daarbij betrokken worden. In het oorspronkelijke voorstel gaf de wethouder zich teveel speelruimte, in de toekomst moet hier verandering in komen", aldus Gyömörei.

U bent hier