h

Nog steeds vraagtekens in dossier aardwarmte

21 maart 2014

Nog steeds vraagtekens in dossier aardwarmte

Op herhaaldelijk verzoek van de SP werd weer gesproken over de problemen rondom aardwarmte en warmtepompen in de stad. In verschillende wijken kampen mensen met problemen, doordat de warmtepomp vaak in storing is of niet naar behoren functioneert. SP-fractievoorzitter Ingrid Gyömörei: "De bewoners worden vaak van het kastje naar de muur gestuurd, omdat niet duidelijk is wie probleemeigenaar van de warmtepomp is. Daarnaast speelt mee dat mensen geen keuzevrijheid hebben, men zit vast aan de warmtepomp omdat een gasaansluiting in deze nieuwbouwwijken ontbreekt. De wethouder geeft nu aan dat de woningbouwcorporatie verantwoordelijk is. Dit is goed nieuws, maar dan moeten de corporaties ook hun verantwoordelijkheid nemen en dus aan de slag met het oplossen van de problemen".

Het verbaast de SP dat de partijen die in het verleden juist groot voorstander van dit project waren, nu het meest kritisch zijn. Gyömörei: "In het verleden heeft de SP veel kritische vragen gesteld en gewaarschuwd voor fouten. Toch hebben bijvoorbeeld Groenlinks en D66 het plan kritiekloos doorgedrukt. Nu het fout is gegaan, vraagt men zich af hoe dit heeft kunnen gebeuren en gaan D66 en Groenlinks opeens kritische vragen stellen. Veel te laat natuurlijk. De SP wil in de toekomst dit soort projecten pas wanneer alle risico's duidelijk zijn en bewoners niet benadeeld worden door niet functionerende warmtepompen".

Alternatieven heeft de SP ook aangedragen. "In de toekomst moet goed gekeken worden naar goed isolatie van woningen, verlagen van de temperatuur van tapwater en het gebruiken van restwarmte in de stad. Op deze manier wordt ook veel energie bespaart en zijn we niet alleen afhankelijk van aardwarmte", aldus Gyömörei

U bent hier