h

Spuiforumcoalitie dendert door

15 mei 2014

Spuiforumcoalitie dendert door

De Haagse belastingbetaler is de sigaar met de Spuiforumcoalitie aangevuld met de HSP. Met het vasthouden aan het programma van eisen voor het Spuiforum zal naar verwachting weinig tot niets bespaard worden. Dit stelt SP-fractievoorzitter Bart van Kent als eerste reactie op het onderhandelingsresultaat van D66, VVD, CDA, PvdA en HSP.

Van Kent: "De Spuiforumcoalitie onderhandelt nu al weken met de HSP. Nu blijkt dat er een nieuw ontwerp komt, maar wel volgens het programma van eisen opgesteld door het vorige college. Juist dit programma van eisen is in het verleden door de SP, maar ook door de HSP afgekraakt. Door hieraan vast te houden is D66 de duidelijke winnaar in de hele Spuiforumdiscussie. Een kostenbesparing zal nu naar verwachting niet optreden. Het is nu dus duidelijk dat de Spuiforumcoalitie doordendert met de HSP als vijfde wiel aan de wagen" .

De SP heeft in het verleden veel kritiek geleverd op het Spuiforumplan. Zo zou het plan niet goed passen op het Spuiplein, het programma van eisen niet realistisch zijn en tot enorme financiële risico's leiden. "Nu blijkt dat het ontwerp aangepast wordt, blijven de kritiekpunten over het programma en de risico’s overeind staan. Dit is natuurlijk ook logisch als je kijkt naar welke partijen nu aan het onderhandelen zijn. Daarom heeft de SP ook voorgesteld om tot echte vernieuwing in het stadsbestuur te komen en met andere partijen te onderhandelen dan de huidige Spuiforumcoalitie", aldus Van Kent.

De onderhandelaars geven in hun persbericht aan nog een aantal weken nodig te hebben om verder te onderhandelen over andere onderwerpen. Nu het eerste resultaat bekend is, maakt de SP zich nog meer zorgen. Van Kent: "Nu blijk dat het huidige beleid rond het belangrijkste prestigeproject doorgezet wordt, maak ik me ernstig zorgen over de andere onderwerpen als de zorg, werkgelegenheid en voorzieningen voor onze inwoners. Ik hoop dat de HSP bij deze onderwerpen wel de rug recht houdt".

U bent hier