h

Succesvol eerste debat voor Akhiat

8 mei 2014

Succesvol eerste debat voor Akhiat

Tijdens het eerste debat dat kersvers SP-raadslid Aisha Akhiat voerde, haalde ze meteen meerdere successen binnen. In de raadscommissie werd de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen besproken. Deze verordening regelt hoe de gemeente omgaat met de in de basisregistratie vastgelegde persoonsgegevens van de inwoners van Den Haag.

Akhiat: "Privacy is belangrijk voor de SP. Daarom willen we niet dat de gemeente zomaar gegevens van onze inwoners aan andere overheidsinstanties en derden verleent. Mede dankzij de SP worden er nu extra waarborgen ingebouwd. De gemeente gaat nu eerst duidelijke criteria formuleren waaraan een verzoek van een organisatie, die bepaalde gegevens wil hebben, eerst moet worden getoetst. Wordt daaraan voldaan, dan mag de gemeente pas besluiten om de gegevens te verstrekken. Maar ook dan moet de gemeente nog zeer terughoudend zijn met het geven van die informatie. Gelukkig was de wethouder dat zeer met de SP eens."

Ook zorgde Akhiat, in het dagelijks leven jurist, ervoor dat een aantal storende fouten uit de verordening gehaald worden. Zo stonden een aantal artikel-leden niet goed in de verordening, waardoor de verordening niet klopte. Na vragen van de SP gaf de verantwoordelijk wethouder aan dit te zullen wijzigen, zodat de verordening wel klopt.
 

U bent hier