h

SP wil referendum over cultuurpaleis

26 juni 2014

SP wil referendum over cultuurpaleis

De SP vindt het schandalig dat het cultuurpaleis 2.0 doorgedrukt wordt voor 181 miljoen. De Spuiforumcoalitie, aangevuld met de HSP, wil het cultuurpaleis volgens een nieuw ontwerp aan het Spuiplein bouwen. De SP riep de nieuwe coalitie op om dit voornemen voor te leggen aan de inwoners via een referendum. Complimenten waren er ook vanuit de SP, voor het extra geld dat beschikbaar is voor de bestrijding van armoede en het deels opvangen van de bezuinigingen op de zorg.

"Het College maakt een aantal goede keuzes die de SP van harte kan steunen. Helaas maken ze ook een aantal kapitale fouten. Zo wordt het cultuurpaleis doorgezet, worden mensen die in de bijstand zitten wederom gedwongen te werken voor behoud van hun uitkering en wordt de zeezeilhaven doorgezet. Op deze punten zullen we het College bestrijden", aldus Van Kent.

Vooral rondom het cultuurpaleis is nog veel onduidelijk. Zo is niet duidelijk welke kosten binnen het bedrag van 181 miljoen vallen. De tijdelijke huisvesting aan het Zuiderstrand, het vrijkomende pand van het Koninklijk Conservatorium en planschade kosten extra geld waarvan niet duidelijk is of dit binnen of buiten het budget van 181 miljoen valt.

Twijfels had de SP ook over het grote aantal financiële meevallers die bij voorbaat al zijn ingeboekt. Zo worden forse besparingen verwachten op openbaar vervoer, het verminderen van het aantal wethouders en groei van het gemeentefonds. Als het aan de partij ligt moeten de financiën ook de komende tijd op orde blijven. Daarom vroeg fractievoorzitter Van Kent of het nieuwe stadsbestuur ook nagedacht heeft over een alternatief wanneer de inkomsten tegenvallen. Hierop kwam geen concreet antwoord.

U bent hier