h

Begroting 2015: Spuiforum en onzekerheid

30 september 2014

Begroting 2015: Spuiforum en onzekerheid

De begroting voor komend jaar bevat veel onzekerheden volgens SP-fractievoorzitter Bart van Kent. "De gemeente krijgt veel extra taken op het gebied van zorg, zonder dat hier voldoende geld bij geleverd wordt. Het stadsbestuur wil nu meer doen met minder geld, hoe ze dit precies gaan doen is nog niet duidelijk. Ook de gemeentelijke Rekenkamer kraakte laatst deze onduidelijke ambitie. Aan de andere kant wil het stadsbestuur het miljoenen kostende project Spuiforum 2.0 doorzetten. De SP maakt andere keuzes: geld naar zorg en inwoners, in plaats van een paleis", aldus Van Kent. De laatste jaren is er al veel bezuinigd door het vorige college op cultuur, welzijn en zorg in de wijken. De SP is blij dat deze bezuinigingen nu voor een groot deel stopgezet worden. Van Kent: "Het is nu tijd om de stad weer op te bouwen".

Van Kent: "In de begroting worden mooie woorden gesproken over duurzaam groeien, natuurlijk is de SP daar helemaal voor. Het is alleen zonde dat de afgelopen jaren veel zaken op het gebied van cultuur en welzijn zijn afgebroken. Nu het stadsbestuur de portemonnee trekt wordt duidelijk dat veel van de bezuinigingen niet terecht waren. Het voorbeeld van de bibliotheek in de Schilderswijk die eerst werd gesloten en nu weer open gaat is hiervan een duidelijk voorbeeld". Helaas bouwt het stadsbestuur niet alle zaken die zijn afgebroken weer op. Zo blijven de andere vijf bibliotheken die eerdere werden gesloten dicht en worden de mega bezuiniging op het welzijnswerk en cultuur niet ongedaan gemaakt.

Lof heeft de SP voor het geld dat de gemeente bijlegt om de landelijke bezuinigingen te compenseren. Helaas blijft het onduidelijk hoe het verder gaat met de kosten voor de jeugdzorg. "De onzekerheid in de jeugdzorg groeit met de dag. Zowel voor cliënten als medewerkers, het wordt tijd voor duidelijkheid én voldoende geld voor deze kwetsbare groep", aldus Van Kent. Helaas blijven de ambities op werkgelegenheid vaag. Zo wil het stadsbestuur 10.000 nieuwe banen scheppen, maar blijf onduidelijk hoe men dit wil doen. Als het aan de SP ligt wordt begonnen met het volwaardig betalen van mensen die belangrijk werk doen in Den Haag. Zoals de mensen die de stad schoonmaken, daar worden nu 400 mensen met een bijstandsuitkering voor ingezet. De SP wil dat deze mensen in dienst komen bij de gemeente Den Haag voor een volwaardig salaris.

De grote prestigeprojecten van het vorige stadsbestuur worden ook door dit bestuur doorgezet. Zo blijft men inzetten op de bouw van een topsportcentrum in het Zuiderpark, een zeezeilhaven op Scheveningen en het Spuiforum in het Spuikwartier. Keuzes die de SP hekelt. "De SP kiest ervoor om deze prestigeprojecten, met weinig steun in de stad, te schrappen en het geld wat we hiermee besparen in te zetten voor goede zorg in de stad".

U bent hier