h

Extra onderzoek naar renovatievariant Spuikwartier

29 oktober 2014

Extra onderzoek naar renovatievariant Spuikwartier

De SP wil dat het gemeentebestuur een extra onderzoek start naar de renovatie van de bestaande gebouwen aan het Spuiplein als alternatief voor het Spuiforum 2.0. Dit voorstel zal de partij doen bij de eerste vergadering van de gemeenteraad over het Spuikwartierplan met wethouder Wijsmuller. SP-raadslid Aisha Akhiat: "De SP is altijd voorstander geweest van de eenvoudige renovatievariant zonder het Koninklijk Conservatorium naar het centrum te halen. Wij willen dat het gemeentebestuur deze renovatie ook onderzoekt en de kosten op een rijtje zet, zodat we een goede afweging kunnen maken tussen de verschillende plannen".

Het huidige plan van het gemeentebestuur gaat nog steeds uit van het programma van eisen zoals dit eerder voor het Spuiforum gold. Door dit programma te blijven handhaven kan er geen echte besparing op het project plaatsvinden. Voor een goede besluitvorming wil de SP alle mogelijke varianten en bijbehorende kosten inzichtelijk hebben. "In het verleden is de Haagse Stadspartij ook altijd voorstander geweest van de eenvoudige renovatievariant, ik ga er dus vanuit dat deze partij ons pleidooi zal steunen", aldus Akhiat.

Onlangs vroeg het gemeentebestuur via een marktconsultatie aan marktpartijen welke opties allemaal realistisch zijn. Hieruit bleek dat renovatie van de bestaande zalen vrijwel onmogelijk is door het hanteren van de Spuiforumeisen. Akhiat: "Het halsstarrig vasthouden aan achterhaalde eisen en onrealistische prognoses zorgt ervoor dat de bestaande zalen plat moeten en er dure nieuwbouw aan het Spuiplein gebouwd gaat worden. Wij roepen het stadsbestuur op om een beter plan te maken wat meer uitgaat van hergebruik, duurzaamheid en realistische eisen". 

U bent hier