h

Megalomaan Spuiforum werd weggestemd, maar komt het er toch?

12 oktober 2014

Megalomaan Spuiforum werd weggestemd, maar komt het er toch?

Het nieuwe stadsbestuur heeft besloten om toch een Spuiforum te bouwen in het centrum van Den Haag. Dit keer is het forum niet gepland op het Spuiplein, maar áán het Spuiplein. Volgens wethouder Joris Wijsmuller is dit zo’n fundamenteel verschil dat hij kan claimen dat ‘het Spuiforum’ echt niet doorgaat, zoals zijn Haagse Stadspartij had beloofd.

Dit opinieartikel van SP-raadslid Aisha Akhiat verscheen eerder op Joop.nl

Het feit dat het Spuiforum nu op een andere plek terecht komt, betekent echter niet dat het plan van de baan is. In tegendeel: de onrealistische eisen die eerder golden voor het Spuiforum wil het stadsbestuur niet bijstellen. Mede daarom wordt het project niet goedkoper, zoals Wijsmuller onlangs nog beloofde. In tegendeel: het wordt zelfs duurder. In plaats van 181 miljoen wordt er nu een slordige 190 miljoen aan belastinggeld voor het project uitgetrokken.

Visie en de markt
Het Spuikwartier en het Spuiplein bevinden zich in het hart van de stad. Dit betekent dat er goed nagedacht moet worden over de bouwplannen die hier gaan plaatsvinden. Het stadsbestuur neemt deze tijd niet: in  november 2014 moet het hele plan klaar zijn en in januari 2015 moet de aanbesteding starten. In deze korte periode lukt het niet om een visie of een goed doordacht plan te ontwikkelen voor het hart van de stad. Ook kreeg de Haagse gemeenteraad, die de taak heeft het stadsbestuur te controleren, pas in oktober een beschrijving in grote lijnen van wat de wethouder ongeveer van plan is. Er ligt echter nog geen concreet plan. Dat wordt namelijk door het college aan ‘de markt’ overgelaten, maar diezelfde markt zei onlangs nog in een consultatieronde niet zoveel te kunnen met de uitgangspunten omdat er nog geen ‘visie’ lag van het stadsbestuur.

Het stadsbestuur verwacht dus een visie van de markt, terwijl de markt kennelijk een visie verwacht van het stadsbestuur. Dit alles is niet alleen een gemiste kans, maar ook zeer risicovol. Haastige spoed is zelden goed en leidt tot fouten en onvoorziene risico’s. Zeker wanneer het zo’n groot bouwproject voor het gigantische bedrag van 190 miljoen betekent.

Jeugdzorg
Onlangs werd bekend dat de gemeente Den Haag zich ‘rijk rekent’ voor wat betreft de kosten van de jeugdzorg. Doordat de landelijke overheid de komende jaren veel extra taken op verschillende gebieden bij de gemeente over de schutting gooit zonder extra potje geld om daaraan het hoofd te bieden, zal de gemeente extra veel geld nodig hebben om deze basale zaken goed te regelen. Daarvan is nu al bekend dat dat vele malen meer gaat kosten dan het stadsbestuur had begroot, terwijl de decentralisatie nog niet eens is begonnen. Ongetwijfeld zullen er in de komende jaren nog meer  tegenvallers komen. Precies daarom moet de gemeente zorgen dat ze een flinke buffer heeft om dit soort klappen goed te kunnen opvangen.

Wat de SP betreft is het daarom juist nu extra onverantwoordelijk om een bedrag van € 190 miljoen (of meer) uit te geven aan het mooier maken van een plein. Dat geld hebben we in deze crisis veel te hard nodig om de keiharde bezuinigingen vanuit het Rijk op te vangen en te zorgen dat de basisvoorzieningen in onze stad op peil blijven. Daar heeft iedereen baat bij: niet alleen de mensen die direct te maken krijgen met de bezuinigingen op bijvoorbeeld jeugdzorg en zorg, maar ook de rest van de stad. Een gezonde stad in evenwicht vindt de SP vele malen belangrijker dan het opnieuw inrichten van een plein met bijvoorbeeld nog meer winkelruimte, helemaal omdat er in de binnenstad al zoveel leegstand is.  

Ons alternatief
De huidige zalen van het Lucent Danstheater en de Dr Anton Philipszaal zijn aan renovatie toe. Wat de SP betreft kan dat prima binnen de bestaande gebouwen. Dat is niet alleen goedkoper, maar ook duurzamer. Het bespaart dure sloop en nieuwbouw en zorgt ervoor dat de schaarse ruimte in Den Haag niet overvol wordt. De gemeente wil per se dat er een nieuw gebouw komt zodat het Conservatorium ook op het Spuiplein kan komen. Maar het Conservatorium zit nu al op een prima plek, nog geen tien minuten lopen vanuit het centrum van Den Haag. Daarnaast is het een instelling in het hoger onderwijs, waardoor niet de gemeente, maar het Rijk verantwoordelijk is voor de bekostiging van de huisvesting. Mocht het huidige pand aan renovatie toe zijn, dan kan de gemeente altijd nog meebetalen. Als het stadsbestuur in plaats van het door haar gewenste megaproject voor renovatie kiest en daarmee de eisen die golden voor het Spuiforum loslaat, is niet ondenkbeeldig dat dit project voor praktisch de helft van het geld kan. De rest van die vele miljoenen kunnen dan daar worden ingezet waar ze straks écht nodig zijn.

Pleidooi
De SP roept het stadsbestuur op om niet dezelfde fout te maken die het vorige stadsbestuur onder leiding van Marnix Norder nog maakte: het doorduwen van een veel te duur, megalomaan bouwproject in het hart van de stad. Omdat de partijen die voor de verkiezingen vóór dit plan waren, na de verkiezingen geen meerderheid meer hadden, werd dat plan op het laatste moment afgeblazen. Althans, zo leek het. Want nu lijkt het erop dat het nieuwe plan onder leiding van wethouder Joris Wijsmuller, zelf voorheen fel tegenstander van het Spuiforum, alsnog doorgedrukt wordt.

Als het aan de SP ligt, gaat dit plan niet door en wordt een pas op de plaats gemaakt. Dan kan het nieuwe stadsbestuur de tijd nemen om een heldere visie te ontwikkelen voor het hart van de stad. Daarbij moet dan nadrukkelijk ook de betaalbare renovatievariant worden betrokken. Voor deze stap is lef nodig, maar we gaan er vanuit dat deze stad moedige bestuurders heeft. Het is slechts een kwestie van kiezen.

Wil je ook reageren op dit plan? Laat hier een reactie achter of twitter mee met de hashtag #Spuiforum.

U bent hier