h

Begroting 2015 nog weinig concreet

13 november 2014

Begroting 2015 nog weinig concreet

De eerste begroting van het nieuwe stadsbestuur is op veel punten vaag en heeft veel risico's. SP-fractievoorzitter Bart van Kent: "Veel zaken op het gebied van armoedebestrijding, duurzaamheid en zorg zijn nog niet uitgewerkt in deze begroting. Daarnaast zijn de risico's nog steeds groot. Deze week werd nog bekend dat er een tekort van 51 miljoen dreigt op het geld voor de bijstand. Ondanks de risico's gaat het stadsbestuur door met dure prestigeprojecten, zoals het Spuiforum 2.0. De SP kiest ervoor om deze prestige te schrappen en geld te investeren in zorg en armoedebestrijding".

Volgens de SP moet de komende jaren de nadruk liggen op goede zorg. Veel plannen van het nieuwe stadsbestuur zijn nog niet bekend op dit gebied, de SP wacht de uitwerking van de zorgplannen af. "Het is voor de SP van belang dat de zorg voor onze inwoners betaalbaar blijft, daarom hebben wij een voorstel ingediend om de eigen bijdrage voor zorg te verlagen voor mensen met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum", aldus Van Kent.

Werkgelegenheid is de komende jaren ook een belangrijk onderwerp voor de gemeente, als het aan de SP ligt. Zo moet volgens de partij de verdringing op de arbeidsmarkt stoppen. Van Kent: "We zijn blij met de toezegging van de wethouder om te stoppen met het dwingen van mensen die de straat vegen met behoud van hun uitkering. Ook stoppen we met de startersbeurs, als het aan de SP ligt. En worden er via een gemeentelijk leerwerkbedrijf jonggehandicapten en deels arbeidsongeschikte aan het werk geholpen".

Als laatste riep de SP het nieuwe stadsbestuur op om eindelijk eens werk te maken van de nieuwe bestuurscultuur waarbij de inwoners veel meer bij plannen worden betrokken. "De Norderiaanse manier waarop het Spuiforum 2.0 werd doorgejast en de manier waarop De Vloek de nek werd omgedraaid verdient niet de schoonheidsprijs. De komende tijd komen opnieuw onderwerpen aan de orde waarbij de bewoners betrokken moeten worden. Dan gaat het bijvoorbeeld om onderwerpen zoals de bomen aan de Laan van Meerdervoort, het tekort aan fietsparkeerplekken in de stad en de mogelijke invoering van betaald parkeren in Duindorp", aldus Van Kent.

U bent hier