h

Verminder externe inhuur gemeente Den Haag

12 november 2014

Verminder externe inhuur gemeente Den Haag

De SP roept het gemeentebestuur op om de externe inhuur te verminderen. Uit onderzoek blijkt dat 16,9% van de totale loonsom uitgegeven wordt aan externe inhuur. SP-raadslid Aisha Akhiat: "In 2011 gaf de gemeente nog maar 11% van de totale loonsom uit aanexterne inhuur, inmiddels is dit al fors gestegen tot 16,9% en in de begroting geeft het gemeentebestuur aan het komende jaar alleen nog maar meer in te huren. Wij roepen het college op om een actieplan op te stellen om in twee jaar tijd naar 10% externe inhuur toe te werken. Bij de ministeries geldt al veel langer een maximum van 10% en hier werkt dit prima".

In een eerdere reactie gaf het gemeentebestuur aan dat het vooral vanwege de nieuwe zorgtaken komt dat de gemeente veel mensenextern inhuurt. "Externe inhuur is prima om bij pieken het werk op te vangen, maar in alle andere gevallen is het slimmer om het werk door eigen mensen te laten uitvoeren. Op deze manier blijft de kennis aanwezig in de eigen organisatie en in veel gevallen is het een stuk goedkoper dan mensen in vaste dienst te nemen dan een duur consultancy bureau in te huren. Daarom zouden juist de extra taken op zorg door eigen ambtenaren gedaan moeten worden, omdat de gemeente verantwoordelijk blijft voor deze nieuwe zorgtaken", aldus Akhiat.

De SP zal daarom bij de behandeling van de begroting in de raadsvergadering van donderdag aanstaande een voorstel doen om in twee jaar tijd naar maximaal tien procent externe inhuur toe te werken. De partij gaat ervanuit dat zeker de coalitiepartijen het voorstel zullen steunen, omdat in het coalitieakkoord 'Vertrouwen op Haagse kracht' onlangs nog is aangekondigd dat de gemeente terughoudend zou omgaan met externe inhuur.

U bent hier