h

Geen nieuwe Polenhotels in Den Haag

8 januari 2015

Geen nieuwe Polenhotels in Den Haag

De SP wil dat het stadsbestuur stopt met het bouwen van zogenaamde Polenhotels. Dit zijn woningen met weinig voorzieningen speciaal voor mensen uit Midden- en Oost-Europa. Fractievoorzitter Bart van Kent: "Mensen die in Den Haag wonen en werken hebben recht op een menswaardige manier van wonen, verspreid over de stad met dezelfde eisen voor de woning als iedereen. De SP wil geen huisvesting speciaal voor bepaalde bevolkingsgroepen of medewerkers van uitzendbureaus, daarom roepen wij het stadsbestuur op om een streep te zetten door de plannen om 1000 extra woonplekken te bouwen. In Den Haag is behoefte aan extra woningen, niet aan extra woning speciaal voor mensen uit Midden- en Oost-Europa".

Ruim een jaar geleden stelde de SP al dat Den Haag niet klaar was voor medewerkers uit Midden en Oost-Europa. Doordat het kabinet, met VVD en PvdA, heeft besloten om de grenzen ongecontroleerd open te zetten moet de gemeente maatregelen nemen. Zo wil de SP dat deze medewerkers de taal leren, goede huisvesting krijgen en voorkomen wordt dat ze uitgebuit worden. Het blijkt dat Den Haag nog steeds niet klaar is. In wijken zoals Laak en Escamp zijn nog steeds problemen met illegale kamerverhuur, op de arbeidsmarkt worden nog steeds werknemers afkomstig uit Midden- en Oost-Europa uitgebuit en leren weinig mensen de taal.

"Uit cijfers van de gemeente blijkt dat 1000 mensen de Nederlandse taal hebben geleerd in 2013. Terwijl er in Den Haag nu zo'n 30.000 mensen uit Midden- en Oost-Europa wonen. Met dit tempo zijn we dan dertig jaar bezig om deze mensen de taal te leren. Er moet dus veel meer ingezet worden op het leren van de taal. Vooral omdat blijkt dat steeds meer van deze mensen langer blijven wonen in Den Haag en een leven proberen op te bouwen. Eerder ging nog 43% binnen het jaar terug naar het land van herkomst, inmiddels is dit percentage gedaald tot 18%", Aldus van Kent. 

U bent hier