h

'Investeer nu fors in betaalbare huurwoningen'

17 september 2015

'Investeer nu fors in betaalbare huurwoningen'

“Jaarlijks bouwt Den Haag 1500 sociale huurwoningen”, zo lazen wij op 10 september in Den Haag Centraal. Even dachten wij dat wethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) het herhaalde pleidooi van de SP om korte metten te maken met het tekort aan betaalbare woningen in onze stad eindelijk ter harte had genomen. Helaas is de werkelijkheid anders. Slechts 450 nieuwe sociale woningen per jaar heeft dit stadsbestuur toegezegd, zo blijkt uit de gemeentelijke woningbouwopgave die Wijsmuller afgelopen voorjaar presenteerde.

Maar ook deze karige ambitie blijkt een valse voorstelling van zaken. Terwijl Staedion en het Westlandse Arcade samen maximaal 300 woningen per jaar voor hun rekening nemen, lijkt het gros van de overige sociale woningen gebouwd te worden door studentenhuisvester DUWO. Het gaat hier dus om woningen die, wegens het gebruik van zogenaamde campuscontracten, niet beschikbaar zijn voor Hagenaars die niet (meer) in de studiebanken zitten. Hoewel extra studentenwoningen nuttig en noodzakelijk zijn, zullen de bouwactiviteiten van DUWO dus weinig bijdragen aan het terugdringen van de wachttijd voor een sociale woning.

Ook zit er een ander addertje onder het gras. Studentenwoningen zijn in vergelijking met ‘gewone’ sociale woningen voordeliger om te bouwen, aangezien het om kleinere woonruimtes gaat. Tekenend is bijvoorbeeld dat DUWO vorig jaar nog een deal van 150 miljoen wist te sluiten met een Duitse investeerder. Het aanjagen van de bouw van studentenwoningen vergt dus minder moeite voor een stadsbestuur.

Als het gaat om de bouw van normale betaalbare woningen in Den Haag lijkt het erop dat de markt haperend tot stilstand is gekomen. Corporatie Vestia is nog altijd lamgelegd door het derivatenschandaal en die andere grote speler, Haagwonen, vindt het vooralsnog te duur om te bouwen. Het feit dat in 2014 slechts 34 sociale woningen in aanbouw werden genomen (ten opzichte van 2011 een afname van 96 procent!) stemt weinig hoopvol. Des te meer schrokken wij toen we in de onlangs gepresenteerde gemeentebegroting lazen dat er voor 2017 en 2018 nauwelijks nieuwe sociale woningen gepland staan. Ondertussen groeit het aantal inwoners van onze stad gestaag. Eerdere bouwplannen van de gemeente voorzagen niet dat de teller nu al op ruim 515.000 inwoners zou staan. Als het stadsbestuur ook de komende jaren achter de feiten aan blijft hollen, zullen malafide huisjesmelkers profiteren van deze nalatigheid.

Volgens de SP is daarom juist nu een forse financiële impuls van het stadsbestuur nodig om de bouw van betaalbare woningen weer op stoom te laten komen. Ter vergelijking: een Amsterdamse coalitie van D66, VVD en SP steekt deze collegetermijn maar liefst 60 miljoen in het aanjagen van de bouw, en verwacht hier 800 sociale woningen én 400 studentenwoningen per jaar voor terug te krijgen. Een ambitieniveau dat het Haagse stadsbestuur nauwelijks evenaart. Terwijl ons college wel bijna 200 miljoen aan belastinggeld pompt in het risicovolle Spuiforum-project, lijkt Wijsmuller de hoop te koesteren dat de Haagse woningbouw zichzelf spontaan uit het slop zal trekken. Dit blinde vertrouwen in de markt is niet alleen naïef, maar ook onverantwoordelijk nu onze stad harder groeit dan verwacht.

Dit opinieartikel van SP fractievoorzitter Bart van Kent verscheen in Den Haag Centraal van vrijdag 18 september 2015.

U bent hier