h

Den Haag wordt jeugdloonvrij!

4 november 2015

Den Haag wordt jeugdloonvrij!

Foto: Lesley Arp

Fulltime werken en toch moeten rondkomen met een inkomen dat bijna 300 euro onder de armoedegrens ligt: door het bestaan van het minimumjeugdloon kan dit in Nederland. “Het is belachelijk dat een 18-jarige die hetzelfde werk doet als oudere collega’s slechts recht heeft op 45% van het volwassen minimumloon. Daarom heeft de SP tijdens de begrotingsbehandeling, met steun van een meerderheid van de raad, het voorstel gedaan om Den Haag ‘jeugdloonvrij’ te maken”, aldus SP fractievoorzitter Bart van Kent.

Tijdens de raadsvergadering van 5 november 2015 diende de SP hiertoe een motie in. De Haagse Stadspartij, de PvdA, GroenLinks, D66 en Groep de Mos / Ouderen Partij Den Haag waren mede-indieners van het voorstel.

Ook jongerenbeweging Young & United, die de strijd tegen het minimumjeugdloon het afgelopen jaar op de kaart heeft gezet, vroeg in de raad aandacht voor de positie van werkende jongeren. Zo vertelde Liliane over de verschillende keren dat haar contract niet werd verlengd omdat ze te oud - en dus te duur - was volgens supermarktmanagers. Door het jeugdloon verdient ze te weinig om op zichzelf te gaan wonen in Rotterdam, de stad waar ze studeert. 

Foto: Lesley Arp

Julia, ook actief bij Young & United, moest de afgelopen jaren verschillende horecabaantjes aannemen die rond de 5 euro per uur opleverden: bij lange na niet genoeg om van rond te komen of de vaste lasten te betalen. "Laten we jongeren de kans bieden op een eerlijke toekomst, met een gelijk loon. Daarom vraag ik de raad het jeugdloon af te schaffen", was haar oproep.

Foto: Lesley Arp

Het SP-voorstel om Den Haag jeugdloonvrij te maken roept het stadsbestuur op om jongeren die in dienst zijn van de gemeente of werkzaam zijn bij bedrijven die diensten leveren aan de gemeente voortaan een volwassen loon te betalen. “Dat is niet alleen sociaal richting hardwerkende jongeren, maar ook een krachtig signaal naar het Binnenhof om eindelijk eens dat achterhaalde jeugdloon af te schaffen”, stelt Van Kent. Eerder dit jaar hebben de gemeenteraden van Zwolle en Amsterdam zich al – geïnspireerd door de acties van Young & United – jeugdloonvrij verklaard. 

 

U bent hier