h

Oppositie wil meer duidelijkheid over aanbesteding en exploitatie van het OCC

17 november 2015

Oppositie wil meer duidelijkheid over aanbesteding en exploitatie van het OCC

Foto: Anouk Pross

Sinds het winnende ontwerp voor het onderwijs- en cultuurcomplex (OCC) op het Spui bekend is, zijn er steeds meer signalen dat er problemen kunnen optreden bij de bouw en exploitatie van dit 'Spuiforum 2.0'. Om hier meer duidelijkheid over te krijgen heeft de SP samen met andere partijen schriftelijke vragen ingediend. "Wij willen weten wat wethouder Wijsmuller gaat doen om een Tivoli-drama in Den Haag te voorkomen. Dit prestigeproject, dat gelijkenissen vertoont met het OCC, is een financiële molensteen om de nek van de gemeente Utrecht gebleken", aldus SP gemeenteraadslid Jerry Snellink.

Door de gekozen aanbestedingsprocedure zijn er veel aspecten van het bouwplan geheim. De partijen willen nu dat het stadsbestuur onder meer het juryrapport openbaar maakt. Ook willen de partijen dat er een second opinion komt op de exploitatie van het OCC. In Den Haag kan namelijk dezelfde situatie ontstaan als met Tivoli in Utrecht. Uit het daar gepresenteerde onderzoek van de rekenkamer blijkt dat de bouw- en exploitatiekosten van Tivoli structureel veel te optimistisch zijn ingeschat. Bovendien moeten de instellingen die in Tivoli gehuisvest zijn een relatief hoge huur betalen, terwijl hun inkomsten juist zijn afgenomen.

In Den Haag werd onlangs bekend dat er een groot tekort is op het eigen vermogen van het Residentieorkest. Dit kan gevolgen hebben voor het kunnen betalen van de huren in het OCC. De oppositiefracties willen weten hoe het Haagse stadsbestuur dit soort scenario’s bij het OCC wil voorkomen. Daarom vragen zij het college, in lijn met het advies van de Utrechtse rekenkamer, om een second opinion aan te vragen voor de exploitatie van OCC.

De vragen aan het stadsbestuur over het OCC zijn ingediend namens de fracties van de SP, Groep de Mos / OPDH, PVV, GroenLinks, ChristenUnie/SGP, Partij voor de Dieren en Groep Okcuoglu.

U bent hier