h

Zorgen over stopzetting succesvol project suïcide nazorg

5 juli 2016

Zorgen over stopzetting succesvol project suïcide nazorg

De SP, PvdA en D66 in de Haagse gemeenteraad hebben het stadsbestuur om opheldering gevraagd over het nieuws dat de gemeente Den Haag het project Suïcide Nazorg (Suna) per 2017 wil stopzetten. Dit project van de GGD biedt jongeren nazorg na een zelfmoordpoging om herhaling te voorkomen. Suna trok de afgelopen jaren de belangstelling van hulpverleners uit het hele land en won diverse prijzen. De gemeenteraadsfracties willen weten wat de achterliggende reden is van het college om Suna te beëindigen en hebben daarom schriftelijke vragen gesteld.

In het AD van 5 juli spreken verschillende experts op het gebied van suïcidepreventie hun zorg uit over de stopzetting van het project. De krant meldt dat het project Suna vanwege de decentralisatie moet stoppen. Inmiddels heeft de gemeente laten weten dat het plan is om suïcide nazorg voortaan door andere partijen te laten organiseren, waaronder het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Maar de fracties van D66, de SP en PvdA willen weten of er geen mogelijkheden zijn om het project alsnog voort te zetten. De partijen hopen dat de opgebouwde expertise niet verloren gaat en hebben het stadsbestuur daarom gevraagd de nieuwe opzet van suïcide nazorg nader toe te lichten aan de raad. 

 

U bent hier