h

Gemeente schendt eigen regels participatieplaatsen

13 oktober 2016

Gemeente schendt eigen regels participatieplaatsen

Verschillende Haagse bijstandsgerechtigden werken momenteel langer op een zogenaamde participatieplaats dan volgens de gemeentelijke regels is toegestaan. Dit blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen van de SP.  “Het college stelt dat bijstandsgerechtigden niet langer dan een half jaar op een participatieplaats hoeven te werken. Maar er zijn mensen bij ons bekend die al ruim een jaar zonder loon werkzaamheden verrichten bij de Haeghe Groep, zoals schoffelen of productiewerk. Het is mooi dat het college aangeeft haar eigen regels vanaf nu beter te gaan handhaven”, aldus fractievoorzitter Bart van Kent.

Door de vragen van de SP moest het college een nadere analyse doen van de duur van participatieplaatsen bij de Haeghe Groep. Het stadsbestuur erkent nu onvoldoende scherp te zijn geweest op de handhaving van de maximumtermijn van zes maanden. Hoeveel personen er nu langer dan een half jaar met behoud van uitkering werken wordt echter niet duidelijk uit de beantwoording van het college.

Van Kent: “Wat de SP betreft moet re-integratie daadwerkelijk iets bijdragen in de zoektocht naar betaald werk. Mensen nodeloos lang rondpompen in onbetaalde trajecten draagt hier niet aan bij. Het is goed dat het college voortaan scherper gaat toezien op de rechten van bijstandsgerechtigden.” Tijdens een commissiedebat op 12 oktober drong de SP aan op een financiële compensatie voor bijstandsgerechtigden die langer dan een half jaar in een participatietraject hebben gewerkt. Helaas zag wethouder Baldewsingh (PvdA) niets in dit voorstel. 

U bent hier