h

SP wil minder prestige, meer zekerheid voor Hagenaars

1 november 2017

SP wil minder prestige, meer zekerheid voor Hagenaars

De SP wil dat het stadsbestuur de komende jaren meer investeert in mensen en minder in marketing en prestige. Tijdens de begrotingsbehandeling op 2 november zal de SP daarom voorstellen om meer banen te scheppen in de groenvoorziening, huurders met hoge lasten tegemoet te komen en meer geld uit te trekken voor Hagenaars die zorg nodig hebben. ‘Nu er eindelijk wat meer geld op de plank ligt, moeten we eerst zorgen dat de basis op orde is. Onze voorstellen bieden meer zekerheid voor Hagenaars die het einde van de crisis helaas nog niet in hun portemonnee voelen’, aldus SP fractievoorzitter Hanne Drost.

Allereerst stelt de SP voor om Haagse huurders die in verhouding tot hun inkomen relatief veel huur betalen tegemoet te komen in hun vaste lasten. Drost: ‘Huurders die hun inkomen achteruit hebben zien gaan, bijvoorbeeld door een echtscheiding of ontslag, kunnen soms amper de eindjes aan elkaar knopen. Door deze mensen tegemoet te komen voorkom je dat zij zich in de schulden moeten steken. SP wethouders in Amsterdam en Utrecht doen dit al in de praktijk.’

Ook wil de SP dat er extra banen komen in de groenvoorziening. ‘Hiermee schep je broodnodige werkgelegenheid voor mensen die nu moeilijk aan het werk komen. Bovendien knappen Haagse wijken er aanzienlijk van op’, stelt Drost. Deze extra banen wil de SP betalen uit het budget voor kenniseconomie en innovatie. ‘Het is nog te vaak onduidelijk wat de miljoeneninvesteringen in de kenniseconomie van het college concreet opleveren. Ook een recent onderzoek van De Correspondent naar de The Hague Security Delta laat dat zien.’

De SP zet ook vraagtekens bij de vijf miljoen die het college uittrekt voor een zorginnovatiefonds. Zo is onduidelijk of Hagenaars die nu zorg nodig hebben of eerder technologiebedrijven hiervan profiteren. ‘Ondertussen verwacht de gemeente dat de budgetten voor zorg de komende jaren zullen blijven dalen. Daarom willen wij deze miljoenen liever inzetten om bezuinigingen op zorg te voorkomen’, stelt Drost.  

U bent hier