h

Meer betaalbare woningen nodig

21 februari 2018

Meer betaalbare woningen nodig

Foto: Radio Discus

Tijdens een debat bij Radio Discus gaf SP-kandidaat Lesley Arp aan dat de Haagse woningmarkt meer betaalbare woningen nodig heeft. ‘Steeds meer partijen steunen het SP-punt dat in dure wijken ook betaalbare woningen gebouwd moeten worden. Deze praatjes moet omgezet worden in concrete acties, want in de afgelopen vier jaar zijn er slechts 27 betaalbare huurwoningen gebouwd in dure wijken’, aldus Arp.

Ook voor de middeninkomens moet meer bijgebouwd worden de komende periode. Wat de SP betreft zijn dit woningen die dan ook echt voor deze doelgroep bereikbaar zijn, omdat veel woningen in de prijscategorie 1000 tot 1200 euro per maand te duur zijn. Arp: ‘De SP wil dat projectontwikkelaars ook woningen gaan bouwen met een huurprijs tot 900 euro en dat we daarmee afspreken dat de huurprijs van deze woningen niet mag stijgen. Deze woningen moeten met voorrang beschikbaar komen voor mensen die nu een corporatiewoning huren. Hiermee bevorderen we de doorstroming op de huurmarkt.’

De komende twintig jaar verwacht men een bevolkingsgroei van circa 100.000 inwoners in Den Haag. Dit komt door geboortes, maar ook door de trek naar de stad. Het wordt een enorme klus om deze mensen allemaal te huisvesten. Daarom moet de gemeente wat de SP betreft in ieder geval stoppen met dure reclamecampagnes om nog meer mensen naar Den Haag te trekken, zoals ’30 days an Hagenees.’

Het debat over wonen bij Discus van 17 februari is hier terug te luisteren. 

U bent hier