h

Meer geld naar Nederlands taalonderwijs

1 februari 2018

Meer geld naar Nederlands taalonderwijs

Foto: SP

'Je hebt de Nederlandse taal nodig om te praten met je buren, om mee te doen op de basisschool van je kinderen en om een boodschap in een winkel te kunnen doen. Kortom: door Nederlands te leren kan je beter meedoen in de Haagse samenleving. Daarom trekt de SP in haar verkiezingsprogramma 2 miljoen euro structureel uit voor het taalonderwijs. Daarmee leren we 1200 mensen per jaar extra de Nederlandse taal', aldus kandidaat-raadslid Jerry Snellink tijdens het Haagse Onderwijsdebat. Dit debat werd georganiseerd door de Haagse onderwijsinstellingen, zoals ROC Mondriaan, Inholland, Haagse Hogeschool, Lucas Onderwijs en stichting VO-Haaglanden.  

Aanpak lerarentekort

Tijdens het debat kwam ook het huidige lerarentekort in het voortgezet onderwijs en het mbo aan de orde. De SP ziet in de aanpak van dit tekort een duidelijke rol voor de gemeente. Snellink: 'De gemeente moet ervoor zorgen dat jongeren een lerarenopleiding kunnen volgen in Den Haag, stage kunnen lopen in Den Haag en vervolgens blijven wonen en werken in Den Haag. Daarom moet de gemeente ervoor zorgen dat er een lerarenopleiding naar onze stad komt, via opleidingsscholen studenten stages kunnen lopen en vervolgens door voldoende betaalbare woningen aan te bieden zodat deze mensen na het afstuderen ook hier blijven wonen.'

De gemeente Den Haag kan ook helpen bij de aanpak van het lerarentekort, door zogenaamde hybride docenten een werkplek aan te bieden en ambtenaren te verleiden deeltijd docent te worden. Hybride docenten geven twee of drie dagen les in het onderwijs en zijn daarnaast werkzaam bij de gemeente, bijvoorbeeld bij de afdeling onderwijs.    
 

U bent hier