h

SP wil alle feiten boven tafel in “The Hague Security Delta” debat

25 april 2018

SP wil alle feiten boven tafel in “The Hague Security Delta” debat

Foto: Jasper Strik

Wethouder Saskia Bruines (D66) heeft wat de SP betreft flink wat uit te leggen tijdens het debat over The Hague Security Delta. Hanne Drost: “Op alle kritische vragen zijn geen antwoorden gekomen. Waar is het geld gebleven, wat is het concrete effect van de HSD op de werkgelegenheid in Den Haag, worden de “premium members” van de HSD (lidmaatschap €20.000 per jaar) in contact gebracht met hoge ambtenaren binnen de gemeente en de ministeries? Dit is nog steeds allemaal onduidelijk.”

Over de werkwijze van het onafhankelijke onderzoek dat Bruines liet uitschrijven naar aanleiding van eerdere vragen van onder meer de SP, is Drost evenmin te spreken. “Zowel onderzoekers als gemeente wilden niet praten met de kritische journalisten die de puinhoop bij de HSD aan het licht brachten, in hoeverre is dit onderzoek dan nog onafhankelijk?”

Zoals het er nu naar uitziet, is het onduidelijk waaraan publiek geld is besteed, is er schijn van belangenverstrengeling in het onderzoek, en wordt een lobbyclub van multinationals met Haags belastinggeld ondersteund. De SP roept de wethouder op om met duidelijke antwoorden te komen. “Alle mooie woorden over “banen aan de top” ten spijt, worden van deze investeringen tot nu toe eigenlijk alleen maar luchtkastelen gebouwd. Investeer dan liever in ons eigen MKB, dan wordt de winst namelijk ook in Den Haag geïnvesteerd, in plaats van dat deze naar vermogende aandeelhouders gaat.”

U bent hier