h

Geen Rotterdamwet in Den Haag, maar inzetten op echte problemen

6 juni 2018

Geen Rotterdamwet in Den Haag, maar inzetten op echte problemen

Foto: Newsroom Den Haag

Terwijl het nieuwe college 20 miljoen wil bezuinigen op welzijnswerk, denkt zij de leefbaarheid van de stad te kunnen verbeteren door de Rotterdamwet in Den Haag in te voeren. Dit blijkt uit het coalitieakkoord ‘Stad van Kansen en Ambities’, dat op 6 juni in de gemeenteraad wordt besproken. Onbegrijpelijk, vindt de Haagse SP. Fractievoorzitter Hanne Drost: ‘Verschillende onderzoeken wijzen uit dat de Rotterdamwet mislukt is. Wijken en groepen inwoners die op grond van deze wet minder kansen krijgen op een woning dreigen door dit nieuwe college gestigmatiseerd te worden. In plaats van dit heilloze project naar Den Haag te halen, kan het nieuwe stadsbestuur beter extra inzetten op de echte oorzaken van leefbaarheidsproblemen, zoals armoede en een tekort aan betaalbare woningen in rijkere wijken.’

In haar coalitieakkoord geeft het nieuwe stadsbestuur aan artikel 8 van de zogeheten Wet Bijzondere Maatregelen Grootstedelijke Problematiek, dat de mogelijkheid biedt om mensen op grond van sociaal-economische eigenschappen uit bepaalde wijken te weren, niet te gaan toepassen. Toch stelt dit de SP weinig gerust. Drost: ‘Zo biedt de wet ook nog mogelijkheden om bepaalde ‘succesvolle’ groepen voorrang te geven op een woning en potentiële huurders te screenen op basis van politiegegevens, waarmee hun privacy in het geding is.’ De SP zal op 6 juni het beoogde stadsbestuur oproepen om alsnog af te zien van de invoering van de Rotterdamwet in Den Haag.

Minder jargon, minder salariskosten wethouders

Naast inhoudelijke pijnpunten zoals de forse bezuinigingen op het welzijnswerk en de voorgenomen uitverkoop van Eneco, valt ook op de stijl van het nieuwe coalitieakkoord volgens Drost het nodige aan te merken. ‘Het akkoord staat bol van jargon en onnodig Engels taalgebruik. Denk aan termen als ‘Central Innovation District’ en ‘Legal Delta van Europa’. Met het Oer-Haagse Groep De Mos als grootste coalitiepartij zou je verwachten dat politiek eindelijk wat begrijpelijker wordt.’

Ook vindt de SP de stijging van het aantal wethouders van 6 naar 8 een opmerkelijke keuze, aangezien er tientallen miljoenen worden bezuinigd op de gemeentelijke organisatie. Drost: ‘Gemeenteambtenaren gaan zolang de concrete bezuinigingsplannen nog niet op tafel liggen een onzekere tijd tegemoet. Het zou de nieuwe wethouders daarom sieren als zij ook bereid zijn om op zichzelf te bezuinigen.’ De SP zal het college oproepen om de salariskosten voor wethouders zo min mogelijk te laten stijgen ten opzichte van het vorige, kleinere college.  

U bent hier