h

Verbazing over afblazen groepswonen-project aan Westhovenplein

8 augustus 2018

Verbazing over afblazen groepswonen-project aan Westhovenplein

Op 8 augustus berichtte het AD dat woningcorporatie Arcade de stekker uit een nog te bouwen groepswonen-project voor ouderen aan het Westhovenplein (Moerwijk) heeft getrokken. De SP stelde eerder samen met de PvdA en 50PLUS vragen over het project, toen bleek dat geïnteresseerden uit de wijk de gestelde inkomenseisen te hoog vonden. SP fractievertegenwoordiger Lesley Arp: ‘Veel mensen willen oud kunnen worden in hun vertrouwde omgeving: kleinschalige en betaalbare groepswonen-projecten voorzien in die behoefte. Het vorige college pompte 600.000 euro uit het budget voor betaalbare woningbouw in het bouwproject aan het Westhovenplein. Dat het groepswonen op deze locatie nu plotseling van de baan is, is een gemiste kans.’

In reactie op schriftelijke vragen van de SP, PvdA en 50PLUS gaf het college in juni aan dat woningcorporatie Arcade en Centrum Groepswonen met elkaar in gesprek waren om ‘andere mogelijkheden voor groepswonen te verkennen’. De SP wil graag weten hoe het komt dat het afblazen van het groepswonen-project aan het Westhovenplein de uitkomst is van deze gesprekken. De partij wil hier na het zomerreces een commissiedebat over aanvragen.

Vooralsnog ziet het ernaar uit dat Arcade de te bouwen woningen aan het Westhovenplein zal verhuren als ‘gewone’ sociale huurwoningen. Uit de vragen van de SP blijkt echter dat Arcade een deel van de woningen voor €710,68 wil verhuren. Arp: ‘Dat is de absolute bovengrens van wat een corporatie mag vragen voor een sociale huurwoning. Hierdoor geldt voor deze woningen een extra inkomenseis voor alleenstaanden, die verschillende geïnteresseerde wijkbewoners te hoog vonden. Zonde, zeker gezien het feit dat de gemeente  geld uit het budget voor betaalbare woningen in het project heeft gepompt.’ Uit de beantwoording van de vragen blijkt bovendien dat het vorige college voor woningbouwprojecten die mede gerealiseerd zijn met het budget voor betaalbare woningbouw niet bijhield hoeveel huur de corporaties vervolgens vragen. De SP wil dat de gemeente bij woningbouwprojecten die een bijdrage krijgen uit dit budget voortaan duidelijkere afspraken met de betrokken corporatie maakt over de te verwachten huurprijzen. Arp: ‘Zo kunnen we in de toekomst hopelijk teleurstellingen, zoals bij het Westhovenplein, voorkomen.’

Lees ook:

U bent hier