h

Reactie SP op begroting: Veel onduidelijkheid, weinig visie

11 september 2018

Reactie SP op begroting: Veel onduidelijkheid, weinig visie

“Deze begroting laat nog veel over aan de verbeelding. Er mist een duidelijke invulling van genoemde maatregelen en er zijn veel onuitgewerkte plannen.” Dat stelt de Haagse SP fractie in een eerste reactie op de begroting. “Dit college heeft veel mooie woorden en plannen, maar de uitwerking ervan zullen we nauwlettend in de gaten houden,” aldus fractievoorzitter Hanne Drost.

Zo vindt de SP het onbegrijpelijk dat er in deze begroting nog geen duidelijkheid voor bijvoorbeeld het welzijnswerk is, die al sinds het coalitieakkoord in onzekerheid is door opkomende bezuinigingen. “De sector zit al maanden in onzekerheid en dat neemt deze begroting niet weg,” stelt Hanne Drost. Dit geldt ook voor de huishoudelijke verzorging. Drost: “Hoe kan het dat er geen woord wordt gerept over huishoudelijke verzorging, terwijl veel huishoudelijke hulpen en cliënten al tijden in onzekerheid zitten door de nieuwe manier van herindiceren en de nasleep daarvan?”

De realisatie van 5% sociale huurwoningen in 2017, blijft wat de SP betreft pijnlijk op de begroting staan. “Het college moet hier echt daadkracht tonen om de wachtlijsten terug te dringen. Helaas zien we deze urgentie te weinig terug in de begroting”, aldus Drost.   

Een duidelijke ambitie van dit college is om 500 mensen uit de bijstand krijgen. Maar hoe dit precies wordt bewerkstelligd blijft vooralsnog gissen. Hetzelfde geldt voor de plannen van het college met betrekking tot duurzaamheid en het isoleren van de sociale woningvoorraad. Hier lijkt amper extra geld voor te zijn, het college wacht op de verkoop van Eneco.  SP Den Haag zal zeker een vinger aan de pols houden.  

 

U bent hier