h

Klachtenafhandeling woningcorporaties onder de aandacht

19 november 2018

Klachtenafhandeling woningcorporaties onder de aandacht

De SP heeft zich de laatste maanden hard gemaakt voor verschillende wijken en complexen die kampen met gebreken. Zo heeft de SP schriftelijke vragen gesteld over meerdere gebreken in wooncomplex Tabula Rasa. De bewoners kampten onder andere met grote lekkages in de gemeenschappelijke ruimtes, problemen met de verlichting van de gemeenschappelijke ruimtes, problemen met de veiligheid van de gemeenschappelijke deuren, uitblijven van onderhoud aan de ventilatiesystemen en problemen met lekkages en slechte ventilatie binnen verschillende individuele wooneenheden. Sinds de SP deze vragen heeft gesteld, zijn er meerdere verbeteringen in het complex aangebracht: zo is de verlichting die op sommige plekken in de gemeenschappelijke binnenruimte niet meer werkte vervangen door LED-verlichting en is een aannemer aan de slag is gegaan met het aanpakken van vochtige muren in de gemeenschappelijke binnenruimte. Goed nieuws, aangezien een groep bewoners al langer klaagde over achterstallig onderhoud.

Nou is het uitermate vervelend als er al gebreken zijn, des te meer als deze klachten geen gehoor krijgen bij de woningcorporaties. De SP hoort geregeld van huurders dat de klachtafhandeling van corporaties niet op orde is. Zo horen we vaak dat mensen meerdere keren moeten bellen voordat er iets met hun klacht wordt gedaan, of dat er geen terugkoppeling meer volgt. Ook hier hebben wij schriftelijke vragen over gesteld. In de beantwoording hiervan, staat dat Haag Wonen, Vestia en Staedion binnen 14 dagen op klachten reageren en huurders standaard een bevestiging van hun klacht krijgen. Helaas wijst de praktijk vaak iets anders uit.  In deze schriftelijke vragen en ook in commissies hebben wij gevraagd of het college aandacht wil vragen voor verbeteringen in het klachtenbeleid en dit op te nemen in de nieuwe prestatieafspraken. Het college heeft aangegeven dit niet te willen doen, omdat het klachtenbeleid een interne aangelegenheid van de corporaties zou zijn. Gelukkig is er op 8 november tijdens de begrotingsbehandeling raadsbreed een SP-motie aangenomen die het college oproept in de prestatieafspraken concrete doelen op te nemen die bijdragen aan een betere registratie en afhandeling van huurdersklachten. Dit is wat de SP betreft een mooie eerste stap, en we gaan natuurlijk kritisch kijken hoe de wethouder met deze opdracht aan de slag gaat. Ondertussen blijven we natuurlijk samen met huurders strijden voor de aanpak van achterstallig onderhoud en een betere dienstverlening!

U bent hier