h

SP inbreng begrotingsdebat: 'Wie heeft het voor het zeggen in de stad?'

8 november 2018

SP inbreng begrotingsdebat: 'Wie heeft het voor het zeggen in de stad?'

“Wie heeft het voor het zeggen in de stad? Is het de coalitie, die vandaag haar allereerste begroting verdedigt? Is het de raad, die hier vandaag over mag stemmen? Of zitten wij hier juist om de mensen in de stad de zeggenschap te geven die zij verdienen? Omdat zij als geen ander weten wat nodig is om de wijken, werkvloeren en voorzieningen in onze stad beter te maken?” Dit vroeg SP-fractievoorzitter Hanne Drost zich vandaag af tijdens de begrotingsbehandeling in de Haagse gemeenteraad.

De SP streed het afgelopen jaar met thuiszorgmedewerkers- en cliënten tegen het toekennen van thuiszorg in pakketten in plaats van in uren. De SP vecht met huurders van Vestia in de Molenwijk tegen de aanpak van hun schimmelwoningen, en met huurders van Staedion in de Stieltjesstraat tegen de hoge afrekeningen van hun stookkosten. Allemaal willen ze meer zeggenschap, allemaal missen ze de menselijke maat en allemaal moeten ze ervoor doorstrijden tot soms te rechter aan toe.

De SP haalde deze begrotingsbehandeling aan om het eens over deze zeggenschap te hebben. Zo diende het een motie in om het klachtenbeleid van woningcorporaties te verbeteren. Huurders voelen zich vaak van het kastje naar de muur gestuurd en klachten worden slecht opgeslagen of slechts deels uitgevoerd. Volgens de SP moet het klachtenbeleid in de prestatieafspraken van de gemeente met de corporaties worden opgenomen, zodat een willekeurige webshop geen beter klachtenbeleid heeft dan een woningcorporatie. Zo krijgen huurders meer zeggenschap over hun eigen woongenot.

SP-fractievoorzitter Drost vroeg zich ook af wie het voor het zeggen heeft binnen het klimaatbeleid van de gemeente. Volgens de socialisten komen de duurzaamheidsmaatregelen van het college te weinig ten goede aan huishoudens met een kleine beurs en het Haags MKB. Juist deze groepen zien hun energierekeningen jaar na jaar stijgen, maar profiteren niet van het klimaatbeleid. Hiertoe deed de SP een voorstel dat het college verzoekt om te onderzoeken hoe de gemeente zonnepanelen zou kunnen leggen op de daken van sociale huurwoningen. Woningcorporaties komen er niet aan toe om naast renovatie en nieuwbouw ook deze taak op zich te nemen. Volgens de SP ligt hier dan ook een uitgerekende kans voor de gemeente om zelf de handschoen op te pakken, en duurzaamheidsmaatregelen te nemen die ten goede komen aan mensen met een kleine portemonnee.

Ook diende de SP een motie in waarin het college wordt opgeroepen om met ABZee, een stichting die zee-zwemcursussen geeft aan Haagse kinderen, in gesprek te gaan over hoe ABZee kan doorgroeien tot een duurzame en zelfredzame organisatie. In Den Haag, stad aan zee, is het volgens de SP van groot belang om kinderen ook bekend te maken met de risico’s van het zwemmen in de zee. Een mooi initiatief als ABZee verdient dan ook zeker steun.

“In een stad waar verschillen tussen de wijken in armoede, veiligheid, gezondheid en onderwijs nog steeds zo groot zijn, een stad waarin deze verschillen zich ook uiten in de opkomstpercentages voor verkiezingen, is een luisterend college, dat continu kiest voor haar inwoners en niet voor multinationals, marketing of leuke innovatieve projectjes, van levensbelang,” concludeerde Drost.

U bent hier