h

SP, PvdA en HSP teleurgesteld in wethouder

1 november 2018

SP, PvdA en HSP teleurgesteld in wethouder

Sinds begin 2017 is er een nieuwe werkwijze in de thuiszorg. Oudere mensen krijgen geen indicatie meer op de zorgbehoefte die zij hebben, maar op basis van een resultaatgericht schoon huis. Veel ouderen hebben sindsdien hun noodzakelijke uren zorg zien afnemen. De criteria waar de zorgaanbieders zich aan moeten houden is: een schoon en leefbaar huis. Dit is een erg vaag begrip en heeft veel ouderen en thuiszorgmedewerkers al tijden in onzekerheid gehouden.

Naast Den Haag hanteren vele andere gemeenten deze nieuwe werkwijze. Al een lange tijd lopen tegen Den Haag en andere gemeenten -die allemaal op dezelfde manier huishoudelijke verzorging toekennen, op basis van resultaat- tientallen rechtszaken. Op 22 oktober heeft jurist Kevin Wevers een belangrijke rechtszaak gewonnen. Volgens de Centrale Raad van Beroep handelen gemeenten in strijd met de wet door te indiceren op basis van resultaten. Dit is namelijk onvoldoende duidelijk en bovendien niet goed controleerbaar, wanneer een huis leefbaar en schoon is. Gemeenten moeten duidelijke afspraken maken welke zorg en welke taken er in huis gedaan moeten worden en hoeveel uur hier voor staat, zodat de mensen ook duidelijk weten waar zij aan toe zijn.

Toch wil wethouder Parbhudayal, ondanks deze verregaande uitspraak, haar beleid nog niet wijzigen. Dit terwijl de uitspraak klip en klaar is en wel degelijk ook voor gemeente Den Haag geldt. Als de wethouder het huidige beleid doorzet, dan handelt zij in strijd met de wet.

Al 1,5 jaar trekken thuiszorgmedewerkers samen met de SP, PvdA en HSP hierover aan de bel. Fractievoorzitter Hanne Drost (SP): ‘Het is onacceptabel dat ouderen de gang naar de rechter moeten maken om hun zorg af te dwingen. Na 1,5 jaar strijd wil de wethouder na deze verstrekkende en belangrijke uitspraak haar beleid niet wijzigen en dit tot in den treure bestuderen. Dat is zeer teleurstellend. De gemeente kan niet een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep zomaar naast zich neerleggen. Het is nu van belang dat de wethouder zo snel mogelijk het huidige beleid wijzigt en terug gaat naar indiceren in uren, zodat zowel oudere mensen als thuiszorgmedewerkers weten waar zij aan toe zijn.”

Janneke Holman (PvdA): “Sinds mensen geen precieze aantallen uren zorg meer krijgen toegekend, horen we de meest schrijnende gevallen: mensen die zonder reden minder thuishulp krijgen, in een vies huis zitten, en zorgmedewerkers die gewoon te weinig tijd krijgen om een huis schoon te maken. Heel goed dat de Centrale Raad van Beroep nu de vloer aanveegt met deze werkwijze. Mensen moeten zeker zijn van het aantal uren zorg en hulp dat ze krijgen. Wethouder Parbhudayal moet dus aan de slag.”

Fatima Faïd (HSP): “We moeten het de ouderen makkelijker maken, niet moeilijker. Deze frustrerende situatie moet zo snel mogelijk opgelost worden.”

De SP, PvdA en HSP willen zo snel mogelijk duidelijkheid hierover.

U bent hier