h

Vacature: SP bestuurslid

6 februari 2019

Vacature: SP bestuurslid

Als SP-bestuurslid ga je voorop in de politieke (buitenparlementaire) strijd. Het ene moment spreek je met bewoners van schimmelwoningen en help je ze in hun strijd voor betere woonomstandigheden, het ander moment denk je met de fractie mee hoe de sluiting van ziekenhuis Bronovo aan de kaak gesteld kan worden.

 

Vanwege het verstrijken van de zittingstermijn van het huidige bestuur is de SP Den Haag op zoek naar een nieuw afdelingsbestuur. Leden hebben tot 1 maart 2019 de gelegenheid om zich kandidaat te stellen bij de kandidatencommissie.

 

Voor het nieuwe bestuur zijn zeven bestuursfuncties vacant: vijf algemeen bestuursleden, een organisatiesecretaris en een afdelingsvoorzitter.

 

De zittingstermijn voor bestuursleden is twee jaar. Voor alle aspirant-bestuursleden geldt dat zij zich dus voor twee jaar committeren.

 

Voor alle bestuursfuncties geldt het volgende profiel:

 

 • Actief lid, die in woord en daad het SP-gedachtegoed kan uitdragen. Ervaring in de kerngroep of als actieleider strekt tot de aanbeveling.

 • Teamspeler, die ook zelfstandig kan werken binnen een team.

 • Voldoende tijd voor het bestuurswerk en de afdeling.

 • Bereidheid om (landelijke) scholingen te volgen en mee te gaan naar congressen en regioconferenties.

 • Commitment aan de taken en acties die afgesproken worden in de bestuursvergadering.

 • Communicatief en goed bereikbaar.

 • Brede (bewezen) daad- en draagkracht in de afdeling.

 • Het kunnen binden en boeien van leden.

 • Goed op te hoogte van de lokale Haagse politiek en mee kunnen denken met de gemeenteraadsfractie.

 • Kunnen motiveren, initiëren en uitvoeren van acties.

 • Bestuurlijke ervaring is een pre.

   

  Voor de organisatiesecretaris geldt aanvullend:

 • Goed in het houden van het overzicht en bewaken van deadlines.

 • Nauwkeurig en ordelijk.

 • Legt makkelijk contacten en onderhoud een relevant netwerk binnen en buiten de afdeling.

 • Een vlotte pen.

   

  Voor de voorzitter geldt aanvullend:

 • Een goed ontwikkelde politieke antenne.

 • Stimuleert de samenwerking binnen het bestuur en kan goed delegeren.

 • Boegbeeld, zowel binnen de afdeling als naar buiten toe.

 

 

 

U bent hier