h

SP: Kadernota duurzaamheid mist actieplan tegen energiearmoede

7 maart 2019

SP: Kadernota duurzaamheid mist actieplan tegen energiearmoede

Foto: SP

Terwijl de SP stond te protesteren bij het hoofdkantoor van Shell, presenteerde wethouder Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) gister vol trots “als eerste grote stad” een integrale duurzaamheidsnota. De reden voor het protest was dat Nederlandse huishoudens dit jaar gemiddeld 334 euro extra aan energie moeten betalen, terwijl Shell (de grootste vervuiler van Nederland) de dans ontspringt en over haar 20 miljard winst 0 euro belasting betaalde. De SP vreest voor energiearmoede, maar de nota van van Tongeren, die betaald zal worden door de verkoop van Eneco aan waarschijnlijk ditzelfde Shell, mist ook maar enige verwijzing hiernaar. “Schokkend”, volgens de SP. Fractievertegenwoordiger Rick Hoefsloot: “Terwijl Rotterdam vorige maand een raadsakkoord duurzaamheid aannam waar het bestrijden van energiearmoede het eerste speerpunt was, blijft de nota van van Tongeren angstig stil op dit punt.”

Duurzaamheidsplannen teveel gericht op “voorlopers”

Volgens de SP biedt de duurzaamheidsnota met name concrete plannen om voorlopers en welwillenden tegemoet te komen, mensen met de tijd en het geld om de investeren in duurzaamheid, maar geeft de nota amper aanknopingspunten voor de mensen die relatief het meest van hun inkomen kwijt zijn aan de energietransitie: de mensen die het meeste merken van die 334 euro. Hoefsloot: “Wat betreft de duurzaamheidsmaatregelen voor mensen met een kleine beurs, wijst de wethouder elke keer naar het Rijk. Of het nou gaat om verduurzamen zonder hogere woonlasten, of het verduurzamen van corporatiewoningen, elke keer ligt het buiten het bereik van de gemeente. Het enige dat de wethouder schijnbaar kan bedenken voor mensen met een kleine beurs, is een pakketje tochtstrips en een energiecoach.”

Dit terwijl er volgens de SP wel degelijk alternatieven zijn, zoals hun plan om als gemeente zonnepanelen op de daken van corporatiewoningen te plaatsen. Ook verbazen de socialisten zich over het plan van de wethouder om 200 elektrische laadpalen per jaar te plaatsen, terwijl  uitbreiding van sloopregelingen ook een optie zou zijn. “In plaats van in te zetten op duurzaamheidsmaatregelingen die iedereen ten goede komen, moeten we meteen vol elektrische bolides subsidiëren. Drie keer raden in welke wijken die laadpalen terechtkomen! ”, aldus Hoefsloot.

Banen in de nieuwe economie

De energietransitie biedt ook grote kansen voor nieuwe banen in deze nieuwe economie. Met name in de bouw en de installatietechniek, komen er veel mogelijkheden. De duurzaamheidsnota echter, geeft hier volgens de SP te weinig aandacht aan, een paar zinnetjes en geen concrete plannen. Een gemiste kans, aldus Hoefsloot: “de grote vraag voor ons is hoe je de banen die voorkomen uit de energietransitie gaat invullen. Worden dat mensen uit de wijken, die we zelf opleiden en betrekken bij de transitie, of worden dat multinationals als Shell die grote aanbestedingen binnenhalen en de hele stad in één keer aanpakken?” De eerste optie, levert volgens de SP niet alleen kansen op om de Haagse economie te versterken en banen te creëren voor mensen uit de bijstand, maar levert ook betrokkenheid van wijkbewoners op. Hoefsloot: “Wat is er nou mooier dat bewoners zelf bouwen aan de transitie van hun wijk?” De SP zou graag zien dat hier bijvoorbeeld sociaal ondernemers, coöperaties of een gemeentelijke dienst voor ingezet zou worden.

U bent hier