h

Fietstocht Moerwijk

22 mei 2019

Fietstocht Moerwijk

Foto: SP

Maandag 20 mei heeft SP Den Haag een rondleiding gekregen op de fiets door een deel van Moerwijk, onder leiding van Ted Bokhorst. Moerwijk is een prachtige wijk met potentie, maar er wordt teveel de andere kant op gekeken door de politiek. Wij namen er polshoogte, in het hart van de wijk. Onder andere fractievertegenwoordiger Lesley Arp, Rick Hoefsloot en bestuursleden Inge van de Vooren en Debbie van Dijk waren van de partij.

De rondleiding begon in het ServicepuntXL van Moerwijk en daar maakten wij kennis met de ouderenconsulent van Moerwijk. De ouderenconsulent vertelde ons over de hoeveelheid aan problemen waar zij zich dagelijks hard voor inzetten: ondervoede ouderen, verwaarlozing, eenzaamheid, gezondheidsproblemen, om maar een fractie op te noemen. De hoeveelheid hulpbehoevende ouderen zijn nu eigenlijk al te veel voor één ouderenconsulent, maar met de aankomende bezuinigingen wordt er gevreesd dat dit alleen maar erger zal worden. Welke veranderingen er nog aankomen is vooralsnog onduidelijk. Ditzelfde geldt voor de jongerenwerkers.   

Na het ServicepuntXL fietsten wij door naar Bij Betje, een gezellige wijkwinkel wat dient als een waardevolle huiskamer voor veel bewoners. Elke dag wordt er gezamenlijk geluncht en komen er mensen samen die anders eenzaam achter de voordeur zouden blijven. Daar waar behoefte aan is, wordt geregeld in Bij Betje. Zo worden er schilderlessen gegeven, muzieklessen en zijn er AA bijeenkomsten voor (ex)alcoholisten.

Ten slotte gingen wij langs bij de Pit van Moerwijk, een multifunctioneel buurtcentrum opgezet door Henny van der Most. In de Pit van  Moerwijk kan je terecht met je problemen, maar ook voor workshops en andere bewonersinitiatieven. Ook zit er een kledingbank en speelgoedbank.

De personen die wij ontmoet hebben, de initiatieven die wij bezocht hebben en de achterliggende verhalen hebben een enorme indruk achter gelaten. Het zijn mensen met hart voor de zaak en waardevolle initiatieven die meer waardering zouden moeten krijgen. De SP vindt onbegrijpelijk dat het college hier de knip zet in het welzijnswerk, terwijl dit zo waardevol is voor de wijk en voor de hele stad. De SP gaat de komende tijd de vinger goed aan de pols houden en indien nodig het college ter verantwoording roepen.

U bent hier