h

SP: Bevries de huren van sociale huurwoningen met slechtste energielabels

16 mei 2019

SP: Bevries de huren van sociale huurwoningen met slechtste energielabels

De SP Den Haag wil dat het college afspraken maakt met woningcorporaties om de huren van hun huizen met energielabels E, F en G te bevriezen. Dit in het kader van de duurzaamheidsplannen van wethouder van Tongeren (GroenLinks). SP-fractievoorzitter Hanne Drost: “De SP waarschuwt al jaren dat de rekening van de energietransitie niet bij mensen met een kleine portemonnee moet komen te liggen. Toch is dit elke keer weer het geval, zo ook in de plannen van wethouder van Tongeren.”

Door de huren van sociale huurwoningen met energielabels E, F en G te bevriezen, komt de gemeente volgens de SP tegemoet aan diegenen die het meeste last hebben van de stijgende energieprijzen. De SP verwacht bovendien dat hiermee de steun uit de stad voor de gemeentelijke duurzaamheidsplannen groeit. Drost: “Bewoners van corporatiewoningen met slechte energielabels hebben het meeste last van de hogere energiebelastingen, maar kunnen zelf niks doen om te verduurzamen. Voor mensen die pas in 2030 aan de beurt zijn voor renovatie is dit onacceptabel. Veel huurders hebben al moeite om rond te komen en worden nu nog harder gepakt door onrechtvaardig klimaatbeleid.”

In eerdere commissiedebatten gaf wethouder van Tongeren aan dat ze vindt dat afspraken met woningcorporaties over verduurzaming vooral op landelijk niveau gemaakt moeten worden en dat de gemeente hier geen rol in heeft. Drost is het hier niet mee eens: “De wethouder vergeet dat dit soort zaken gewoon in de prestatieafspraken met de corporaties geregeld kunnen worden. Van een GroenLinks-wethouder hadden wij meer verwacht dan achter landelijke regelgeving aanhobbelen.”

De SP zal in de gemeenteraadsvergadering van 16 mei ook nog andere alternatieven bieden voor het duurzaamheidsbeleid van het college. Zo wil Drost bijvoorbeeld dat energiecoöperaties gestimuleerd worden om op daken van sociale huurwoningen zonnepanelen te plaatsen en een woonlastengarantie voor huurders, zodat zij er niet financieel op achteruit gaan na een renovatie.

U bent hier