h

Bezuinigingen welzijnswerk nog altijd onzeker

18 juni 2019

Bezuinigingen welzijnswerk nog altijd onzeker

Ruim een jaar na de aankondiging van de herstructurering en bezuinigingen op het welzijnswerk in het coalitieakkoord is er nog altijd veel onduidelijkheid. Gister kwam wethouder Parbhudayal met de langverwachte contouren van de herstructurering van het welzijnsbeleid. Fractievoorzitter Hanne Drost: “Nog steeds zitten de welzijnsorganisaties in onzekerheid en dat heeft deze contourenbrief niet weggenomen. Onze fractie heeft nog heel veel vraagtekens. “

De belangrijkste vraag voor de SP is wat de bezuinigingen betekent voor wijken die een verscheidenheid aan problemen kennen, zoals de Schilderswijk en Moerwijk. Dit zijn de wijken die juist baat hebben bij structuur, vastigheid en vertrouwen. Wij hebben onze twijfels bij het steeds optuigen van nieuwe initiatieven, hoe staat dit in verhouding tot de duurzaamheid van het welzijnswerk wat zo belangrijk is? En wat betekent dit voor de werknemers van de welzijnsorganisaties die moeten bezuinigen? De eerste signalen van ontslagen zijn al voorbij gekomen en dat is zeer onacceptabel, de welzijnswerkers zijn de oren en ogen van de wijk.

Het welzijnswerk is van onschatbare waarde en de SP vraagt zich af of het welzijnswerk zich wel laat meten in cijfers en resultaten. Een van de grootste bezuinigingen is op de bedrijfsvoering, maar in het verleden is daar al in gesneden. Hoeveel ruimte is er nog over? Hetzelfde geldt voor de voornemende bezuinigingen op het vastgoed. Ook hier zijn in het verleden al bezuinigingsrondes geweest, zoals het sluiten van onder andere 22 laagdrempelige buurthuizen. Toen is de laagdrempeligheid al onder druk komen te staan. Het is van groot belang dat dit niet nog verder onder druk komt te staan en we maken ons daarom ook zorgen over de mogelijke sluiting van nog meer vastgoed van het welzijnswerk. Drost: “Al deze plannen zijn nog van het korte termijn. Hoe zal de 20 miljoen bezuiniging over de komende jaren worden ingeboekt en wat zijn de effecten op de lange termijn voor het welzijnswerk in onze stad?” De SP zal dit goed in de gaten houden.

U bent hier